Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


Pangeseng desti 1

serana, awon, wus minantren sirat akena ring genah wong agering ping 3, binasma kena ping 3, ider kiwa ping 3, bantenniya; lengawangi, buratwangi wenang, mantra;

idep aku betara brahma, saking kidul sangkanira, angeseng mantra wisesa, mantra sakti kabeh, kedep sidi mandi mantranku.

Pangeseng desti 2

serana pateh sekadi ring ajeng, awon, mantra;

idep aku batara geni murub, metu saking wetan, angadeg lara wighna, ong tujuh teluh teka pada geseng, apan aku alungguh madyan ikang pretiwi, angeseng sakwehing papasangan, tiwang moro, desti teluh teranjana, teka pada geseng 3x, kedep sidi mandi mantranku.

Pangeseng desti 3

serana, awon pateh sekadi ring ajeng, mantra;

ong batara geni saro metu saking kidul, alungguh aku madyaning pretiwi, angeseng sakwehing tuju rumpuh, tuju mayo, tuju dengen, kageseng denira sanghyang geni saro, apan aku rinempak-nempak, rinempuh-rempuh, lining pemelingpem, denira sanghyang geni saro, kedep sidi mandi mantranku.

Pamejah muwah pamunah desti

om ih atma ih boya kita, panadiyanmu leyak gentawang, tujuh teluh teranjana mulih kepawumanmu, awakmu amah, muwah somah pianakmu, sepsep polonmu, ne ring getihmune ceret, yanerus telah ring kadaton umahmu, dadi ibe daden-daden, lengleng ibe pati panjing, pati lup-lup, tan eling ring umahniya, teka paling 3x, serana jajeron ayam biying, tumpeng adandanan, wus minantra raris tanem ring natar sanggahe, yan ana wong anesti mare ring umahmu pejahniya, serana, iki kemargiang ring dina: byantaro, kliwon, pejah palaniya wong anesti, nemare ring kita, telas.

Ngengkebang sanghyang atma

ang ring nabi, ung ring pabahan, mang ring tungtunging rambut, ang ah ing 3x, serana, masuwi, sembar akena pabahanniya 3x.

Panawar saluwiring upas

ong om om upas putih teka tawar, ong upas abang teka tawar, ong upas kuning teka tawar, ong upas ireng teka tawar, ong upas amanca warna teka tawar, 3x.

Penawar upas

serana toyo mewadah sibuh cemeng, mantra:

ong ong upas riwayang teka tawar, ong upas ulet teka tawar, ong ong saluwiring upas teka tawar, 3x, om om ah ong ah, 3x.

Yan keni gering diraga, muwah pianak somahniya, iki pamurnaniya, serana, wenang, mantra:

ang ung mang ang ang ah.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga