Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


Pangejukan leyak

serana, sepah, mantra;

dah kalo 3x, aku angejuk kalo dah kalo, aku angimpus kalo, aku amungkem kalo, ong kukul dungkul, kalo meneng, repsirep, jing 3x.

Pamatuh desti

serana, we anyar, sekar pucuk bang, mantra;

ong leyak asih desti patuh, moro patuh, teranjana patuh, ijaran guyang patuh, manusa patuh, tonyo patuh, mamedi patuh, bhuto kala patuh, sarwa aeng patuh, asing aningalin awak sariranku pada welas asih, apan siaku pangawak bhagawan mpu Baradah, sarwa bhuto kabeh, banaspati anunggu, anggapati angerubung, merajapati angempu, banaspatiraja mider ring awak sariranku, teka kedep sidi mandi mantranku, pomo 3x.

Penawut jadma

serana, tampakniya, kaput baan deluwang, raris pendem ring pemesuanniya, mantra;

ih sari-sari gunung, aku amasang jaring sutra aranniya ( namanya disebutkan siapa…..), minaka aku andawut atma juwitane sianu……, pomo 3x.

Panangkeb wong sejagat

regep akena sai-sai, mantra;

ong rat tungtang bhuwana, jagat lingu ratu bungeng, ah ah, ih ih ih, weriyung weriyang rerep, ih ih.

Wisnu murti

iki kaputusan wisnu murti, panangkeb satru musuh, serana, akep tangan karo aneleng tungtunging gerana sika, mantra;

ong idep aku batara arimurti, angetuwang japa mantra, mawijil saking pretiwi, metu genter pater ketug linuh, genjong pretiwine, metu detya gundul matenggek siyu, angurah arih suaraniya, siapa wani ring aku, sing tumingalin awak sariranku pada jerih, pada melayu, abah bangun pati kepak pati kepug, lampahe satru musuhku, kedep sidi mandi mangulun.

Pamencanen wang mabur

serana, idep, mantra;

ong kamekotin kamurep, kamidep.

Ne ngawe geringe sami

saking wadwan Ida Bhatara Brahma, sane mawasta:  I Bhuto Brahala, I Bhuto Kapiraga, Bhuto Setan,  I Bhuto Ajin, I Bhuto Jajil, I Bhuto Kakawah, I Bhuto Ari-ari, I Bhuto Ludiro, I Bhuto kala dengen, mangawe gering muwang wisia.

Sane ngawe tamba

Ida Bhatara Wisnu, mijil sanghyang suksma dharma wiseso, ring telenging papusuh, rupa kadi damar tan pakukus, suaraniya, OM.

 
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga