Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


PANYIDHI

Panjampin Wong Matatu,mantra:

Ong Bilobajor Sakali,
Prang Babu, Prang Bakat,
Kiput Kuwar Kiput Dalem,
Mandi Mantran Sarahuku

Iti Pasupatin Mantra, Pujakna Makwehnya, mantra:

Ong Purweswaram Swabhajrenca,
Dhupaghneya Maheswaram,
Dhaksina Dhanda Rupanca,
Nerityam Rudra Moksalam,
Pascimam Mahadewa Gadham,

Bhayabyam Sangkara Kusa,
Utarem Trisulam Wisnu,
Ersanyam Sambu Padmanca,
Madhya Siwestitho Cakrem,
Dewata Sastramawaktram,
Kurukte Papanasanam,
Mamaraksantu Nityasam,
Mamaste Pasupathastram,
Sarwa Sarwam Winasanam,
Dhighbidhyanam Sarwa Sarwam,
Siwalokemawapnuyat

Iki Panyidin Mantra,

Ong Sang Bhuta Amangan Mantra,
Aja Amangan Mantran ingsun, Poma, 3,

Iki Pangurip Mantra, mantra :

Idepaku Sanghyang Baru Baru Batu,
Luwat Kahanakhanakira,
Sanghyang Baru Baru Batu,
Urip Mantranku Kabeh,
Langgeng Ngahurip, Kekeng, 3.

Iti Pangedep Ati :

Ong Sanghyang Panca Taya,
Taya Nira Sanghyang Panca Taya,
Eng Pradnyan Menget, 3,
Menget, 3,
Sa, We Ring Sibuh, Muncuk Dapdap, Tlung Muncuk,
Tali Lawe Ireng, 3, Katih, Wus ajapa, Kadi Atirtha Parikrama.

Pasewakan Lawan Pramanca, Pradipatih Aki, mantra:

Ong Sanghyang Lengisira Singa Naga,
Ring Luhurku Glap Angampar,
Ring Uringku Barongamta,
Ring Arepku Macan Anggereng,
Ring Dadangku Sanghyang Ayu,
Kiwa Tngen, Tanganku Yaksa Yaksi,
Kiwa Tngen, Sukunku Gajah Warakamta,

Lengisira Bhatara Bhima,

Sa aku Pangawak Bhatara Bhima,
Ya Aku Pangawak Sangasih,
Tka Wlas Tka Asih,

Asih Atining Pramanca Pradipati,
Lanang Wadon, Tuhwa Anom,
Padahering Wding Ring Awak Sarirangku,
Kedep Sabdangku
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga