Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


Lontar Ratu Wibuh – Ageman Utamaning Balian

Om awignham astu namo sidham.

1b. Iki tutur panelasaning utama, ngaran, ratu wibuh panunggalaning rosang utama, mawas ring jabo, mawas ring jero, sakwehing tutur nista, madya, utama, sami pada nunggal, mulih ring sanghyang ratu wibuh, busananing wong luwih, utama luwih, panganggen sang ratu mautama, luwir rasa utama, sami mulih ring sanghyang ratu

2a. wibuh, noro akwehkang winilang, kewala sanghyang tiga juga mangwasa, patemoning bhuwana agung kelawan bhuwana alit, apata luwirniya. Duk tan ana paran-paran, tan ana bumi langit, wug paran jagate kambang, ana dewa adiri, maaran ida batara budha, mayogo ta sira bhatara budha, ana geni banyu angina, aranin sanghyang geni,

2b. sanghyang anon, araning banyu sanghyang ari, ano ring angina sanghyang mrudha, malih ida mayogo ana langit, ano tanah, ana embang, ana ring tengah, ana ring langit, bapa, akasa, araning tanah ibu pretiwi, araning tengah betara siwa. Malih ida mayogo, ana matanhai, ana bulan, ana bintang, araning matanhai, bapo surya, araning bulan ibu

3a. candra, araning bintang siwa lintang tranggana, malih ida mayoga, ana kahyangan gunung, kahyangan danu, kahyangan segara, malih ida mayoga, ana purwa mijil betara iswara, ana kidul ana betara brahma, ana pascima mijil betara mahadewa, ana utara mijil betara wisnu, ana gneyan mijil betara mahesoro, ana ring neriti mijil ida betara

3b. ludra, ana ring wayabya mijil ida betara sangkara, ana ring ersaniya mijil ida betara sambhu. Malih ida mayogo metu sanghyang daseng driyo, metu sanghyang panca wisaya, metu sanghyang swalalita, modre, wreastra, astra ikakrana, tomalih masuara, dijagate, ento metu sami ring ragan ida, betara budha, tosami kagenahang ring bhuw

4a. ana agung muwang ring bhuwana alit, ane metu ring awak ida betara ring umarone, maaran sanghyang adnyana sandi, saisin jagate kabeh, ida sami ngawetuang, ida sanghyang adnyana sandi, lewihing putus dijagate, ida meraga siwa dijagate, meneng kesaktian idane ring umarone, ida meraga widhi wasa, ida dadi sanghyang wenang, ida

4b. wenang ngawetuang baliyan, ngaran, sanghyang tiga sakti, sapata luwire, baliyan lanang magenah ring ulun ati, baliyan wadon magenah ring siksik, baliyan kedi, magenah ring siwa duara, katiga baliyan wisesa dijagate, ida wenang nambanin, geringe dijagate, araning baliyan, apang sira weruh, mapinunas ring baliyane tatiga,

5a. baliyan lanang maaran iratu nyoman sakti pengadangan, baliyan wadon maaran iratu mas rangda, baliyan kaliwo, maaran sanghyang ana dewa, to baliyan sakti dijagate, to susupang diragane, tunasing kasidian, berataniya banten suci angken, manut purnama tilem, ngaturang canang lenga wangi, asep menyan astanggi, daksina jangkep, astiti

5b. bakti ring sanghyang tiga sakti, iki linging aksara urosadha, panugerahan sanghyang wenang, sanghyang budha, apan ida sanghyang wenang malinggih ida ring umarone, ida manjing metu diragane, tosuba sanghyang adnyana sandi, to suba atmane di jabo, to ngisi urip manusane sami, nedini adan atmane, sanghyang cetro, aja pisan

6a. nguwerowang, tosubo awake dijagate, apang sira weruh ring ragane dijabo, yan sira mayun mawas atmane, magenah dijabo, rikalo pantune ngatepang, risedek suryane dawuh pisan, irika pawayangan ring sawahe, yan katon roro pawayanganniya, ida sanghyang atma dijabo mijil mangewayang, yan katon tunggal pawayanganniya, ida

6b. sanghyang atmone magenah dijabo, sampun malalis, pejah sipwasira malih roras lek, malih yan sira kenengton, baliane katiga sakti, abresih sira rumuhun, wenginiya ngeberang wastra petak, ring dingdinge, raris masang padyut, lenganiya lengawangi, genahang ring pungkur, ngarepin canang daksina jangkep, asep menyan,

7a. wusmangkana patemuang ida dumun, raris ida aturing maprayangan, yan katon prayangan sediri, turun ida mangewayang, sakti sidi ragane, ajawera pingit temen, utama temen, apan mula panganggen balian, ne kuno-kuno, ano mantra urosabo abesik, panugerahan sanghyang balian, katilpo sakti, ngalahang mantra satusanak, iki

7b. mantraniya; ah, iki wenang anggen panawar, muwang mantraning tambo, yan pangelukatan, pangesengan, muwang anggen nyaya-nyaya wong gering wenang, yaniya makarya piyolas, panglatih medagang, mekarya pangedeg, amati-mati wong tanpa dosa wenang, ngawe kowos, ngawe inih pada wenang, sapa kayun janganggen

8a. mantra iki wenang, anging apang sira weruh ring jatining suklo, apan panganggen balian lanang mangan, muwang panganggen balian wadon guno, panganggen balian kedi sidi, panganggen ibapo, ning, panganggen raga mangan, panganggen imeme tajep, tomadan sidi guno mangan, tomadan sari sinusun sari, tomadan suklo, anging

8b. pang nunggal, dening jati, yan sira idep ragane nunggal, tekeng imeme, imeme nunggal ring ibapo, magenah ya ring cangkem, maaran sanghyang ilikitiyo, ning jati siro, yan ibapo nunggal ring meme, imeme tunggal tekeng ragane, magenah ya ring lobang papusuhan, maaran imanusa sakti, yan ibapo nunggal ring ragane, ragane tunggal ring

9a. meme, magenah ring padwaning tingal, maaran sanghyang pustaka jati, sanget tajep sira, jati ibapo diragane, ngaran, rasane, jati imeme diragane, ngaran, meremang pisan idepe, tingkah ejatining raga, ngaran, idepe, pamargin ibapo, muwang imeme, muwang ragane, ida sanghyang merta dados magedong, yan sira arep mapinunas ring

9b. sanghyang wenang, saluwiring pacang tunas, meremang pisan idepe, mangnados pisuniya sira, yan idep amerem, idepang panugerahan ida sanghyang wenang, sabdo merem, sabdo panugerane, bayu merem, ipian panugerane, apan bayu sabdo idep tunggal, dadi sarining ratu wibuh, sarira tuhu mautama, kabiasa manah juga, jatiniya

10a. tatwaya, apan sanghyang trinadi juga, ngawo rasa utama, anging ngebek ring bhuwana alit, bhuwana agung, tiga dadi tunggal, kreta wuwus wuwusan, meraga sanghyang guru reka, eka dadi adasa, dasa dadi dewa, eka kalinganiya tunggal, tungtung lawan bungkah, patemoning sanghyang rwa bineda, tanpa tastra, jatining tutur mawas dijabo, muwang dijero, tan ana muwahniya tatwa wayo.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga