Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


NGUTAH MISING

Ta, Mutah Mising, Sa, Spah, Ma,

Ong Kaki Bangelan, Nanini Arep Amangan, Urung Denika Rahinan Urung, 3,

Iti Tumbal Sarwa Marana, Sa, Wijining Kapas, Ungkus Dening

Kamenduh, Pendem Areping Lawang, Mantra:

Ong Sarwa Wurung Jambe Urung, Wurung Tunggal, Wurung Wurung Kabeh, Wurung Pandesti, Wurung Pangaji Pangumik, Pangalah Tan Pasaput, Tan Pasabuk, Mantra: Ning Ngamendem, Ong Nini Tangar, Kaki Kmitaku, Dhambahang Sarwa Dusta Durjana.

Iti Panulak Sarwa Baya, Mwah Tuju Tluh Taranjana, Utama Dahat, Ma,

Sayam Brahma Sayam Wisnu, Sayam Dewo Maheswara Niwedyam Brahma Niwedyam, Sayam Bhokta Dewaswara,, Sarwa Dusta Winasaya, Tat Purusa Dusta Winasaya, Sarwopadrawa Winasaya, Sarwasti Dosa Haro Hara,, Ong Kala Durgha, Durga Scati, Sayam Ganeka Rupasca, Bhawantu Sarwa Bhutanam, Sayam Gayatri Bajraho.

Iti Yamaraja, Tri Katuka, Sa, Kunang Iki Pangraksa Jiwan Rare, Sa, Rontal Tulisi Mantra, Gantung Ring Tanganing Rare Kiwa, Wdi Kang Leak Kabeh, Gring Wisya Purna,mantra:

Sanghyang Tiga Ngraksa Jiwa,
Sanghyang Taya Ngraksa Bayu,
Sanghyang Prama Wisesa Ngraksa Sabda,
Sanghyang Cintya Ngraksa Idep,
Bhuta Leak Sih, Janma Manusa Sih,
Dewa Sih Patuh Ingkup, Asih, 3,
Ang Ah Ang O Ya

KAPUTUSAN

Kaputusan, Mantra:

Tuwi 3, Kah 3, Tlas, Tegwan, Rehnya Nguyup, Tpak Tangkahe Ping 3,

Ung Atangi Ya Sira Watu Item, Watu Asih, Mulih Maring Sariranku, Jeng, O.

Tingkah Reh Makamben, Mantra:

Idepaku Mulih Ka Gdong Watu, Tinangkeban Aku Dening Gedong Watu, Kinancingan Aku Wsi, Tkekrebet, 3.

Ong Poda Podi, Uga Ujar Aji, Mukapucap Pacit Pacet

Mwah, Sa, Kacupitan Dapdap, Skarakna, Mantra,

Ong Elah Aluh, 3, Tan Katon Aku Dening Satru Musuhku Ku, Sing Tka Pada Manglingus, 3.

Kawisesan, Sa, Pucuk Lamba Bang, Skarang Salimpet, Ma,

Ong Skar Sawah Pritiwi, Sing Mangambat Mangacep, Satru Musuhku, Tka Ngeb, 3

Iki Sarin Kanda Pat, Yan Katmu Toya, Iyamad, Ma,

Ih Bli Amad, Tulung Tiyang Bli, Sampun Bli Lali Ring Tyang, Poma,3, Yan Ktmu Pampatan Icaling Gendruk, Ring Marga Ibhuta Bragenceng, Ring Tgal Ijaljil, Ring Batu Ibalata, Ring Sanggah Iblis, Ring Meru Isetan, Ih Sang Pujut Kuning, Lamun Ada Anak Mai, Dundun Kai.

Kakambuh Rare

Mendep ( Bayi tidak rewel) mantra:

Ong Mneng Ang Ah A Ma U,

Mantra Kakambuh Rare:

Ih Aku Kambuh Sakti,
Lamun Kambuh Sang Gagak Petak,
Amangan Bangke Ring Tengahing Setra,
Tengahing Marga Agung,
Tengahing Pasar,
Tan Kambuh Si Aku,
Apan Aku Kakambuh Sakti,
Tan Wenang Kambuhen.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga