Tata Cara Nyukat & Nyakap Karang serta Membangun Rumah Bali


Download Semua Konten PDF – 12 Bulan

Rp 100.000,00
Donasi

Total: Rp100.000,00


Penting :

 • Donasi untuk download semua konten yang ada di website ini ke versi PDF.
 • Hak akses download berlaku untuk 12 bulan.
 • Konten akan terus ada penambahan, dan anda bebas untuk download konten baru (selama akun aktif).
 • Pastikan menggunakan Email yang aktif untuk Konfirmasi dan Login.
 • Pembayaran : Transfer Bank (VA Account), QRIS (QR scanner seperti BCA Mobile, OVO, Dana, LinkAja, Gopay, Shopee pay, Sakuku, dll).
 • Aktivasi akun : Tidak diperlukan untuk melakukan konfirmasi pembayaran, karena sistem Gateway  akan melakukan verifikasi otomatis jika pembayaran sudah terverifikasi (sukses) oleh penyedia Payment Gateway di iPaymu. Max. 1×24 jam di Hari / Jam Kerja setelah pembayaran diterima.
 • Email Aktivasi : akan dikirimkan ke email. Periksa inbox atau spambox / junkmail folder anda untuk petunjuk Login.
 • Jika ada masalah login silahkan menghubungi disini.
 • Contoh PDF hasil dari download
  Klik disini

 

Mantra Penganteban Muputang Bale

 

Mantra Memakuh Bale

Pakulun retuning taru, angadege sire ring nyasa

Kajajenengane denira Sang Hyang Rambut kepala, poma 3 x.

Wus mangkana ten temokakna Sang Hyang Samra lawan rtih. Ang ah 3 x Om.

Mantra pengetok lahit

Ong urip sang alawa pada urip teka urip 3 x

Mantra sambut sesantun

Pakulun sira paduka bhatarai ulun amalaken jenengane dening paduka bhatara paduka bhatari, pakulun kejenengane dena sapakaraning daksina kawastanandenira paduka bhatara bhatari pakulun.

Mantra Lis

Om ila ila tan hana, sapa sapa tan hana, tulah tulah tan hana, nimitaning angadegaken lis, rinekan rinu paking pinaka adegan, goningta anggundura kna lara roga wigna ala alai li ili mala mala , mundura sira kabeh.

Mantra memolesi saka:

Akulun sira sang wawangunan sira tan getih ira kalenan getih ayam ireng sampun kalen lukata kaprasida laranta sire ayu, ingsun ayu, kalukat kabeh, sami pada kalukat ritulah kalawan carik pakulun

Mantra Tepung Tawar:

Ong nira bhatara guru anepung nawarin jadma manusa angilangaken sarwa wisya geleh pateleteh sariran ipun

Mantra Tetebusan :

Yang yang mang 3 x

Mantra Menyiratang tirtha

Ong kayu bah maring purwa kayunia bhatara iswara, taru bah maring daksina tarunia bhatara brahma, taru bah maring pascima tarunia bhatara mahadewa, taru bah maring utara tarunia bhatara wishnu, taru bah maring tengah tarunia bhatara siwa, sang hyang besa warna ngaraksa sang hyang tunggal, urip kita dadi bale, teka urip 3.

 

Mantra Pemlaspas

Pakulun sira sang retuning kayu, prabu nagka, patih jati, tumenggung wungu, rangga sentul, muang sabaranging kayu, tekaning pucang tirisan, seluiring kayu sesoring prabhu nangka, patih jati, tumenggung wungu, rangga sentul, tekaning pucang tirisan, ana rangka (anoyaka) sira sepatutning sesaka, sun pateni sapisan, mangke sunanguri pokita satuak pasuk sira kita sukunira dadi padi, godong ira dadi pipis, rerencek nira dadi patik wenang ingulan, witnira dadi manusa tuasani ngulun manglukat malanta anyanma lanang wakita amagera maroja, magagatasira, pasasawahasira winadung ginawe lakar pan janma tata genaken karang angkara ring agana kakenaburi tatakaren, pakulun sang hyang ekawara, dwiwara, triwara, caturwara, oancawara, sadwara, saptawara, astawara, sangawara, raditya pinaka pucukta pinaka witta, witta pinaka batunta, batunia pinaka warnanta.

Coma pinaka bungkahta, Anggara pinaka pinaka godongta Buda pinaka kembangta, Wrespati pinaka wijanta, Sukra pinaka wohta, Saniscara pinaka daminta, pinaka panyenengta, pinaka astawara inaksenin – Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala Uma.

Sami sangawarane menyasinin : Dangu, Dangur, Gigis, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, Dadi Sami anyaksinin

Om Namaste Bhagawan Agni

Namaste Bhagawan Hari

Namaste Bhagawan Wise

Sarwa baksa utasanem

Brahma, Wisnu, Maheswara, saktinya kempostikem dewem. Raksaninja bicarukem, suksma murti maha sotem, siwarupem saja jnanem, Ong karasteya nama swaha.

Om indah takita Bhatara Sangkara, kita kinona matangi Mahadewi Bhawata Guru, mandadi pokita kang kayu tumuwuh pokita ring Bhatara Pratiwi, mawoh mabungkah masmita kita maron maron makembang mawoh, mapangpang ta kita, marapati kita mawenangtakita Citra Gotra ingutus andadi nira Bhatara Guru, kinonta sira pemantuka maring Bhatara Siwa, paame kasaktenta ri Bhatara Iswara, kita winadung ginawelakar, ginawe umah, lumbung, bale meru, catu limas, umah sanggar, pangrus, pantining wong dagilanggilang, attata kitarug, rubuh, prasida tan prasesa, Bhatara Siwa mawewa sakti Bhatara pakulun pukulan manira aminta nagrubuh kayu, kayunira Bhatara Siwa, yen melesat ketampalanira, mangetan manandi pwa kita slakaruru, melesat ketampalanira mangidul manandi pwakita tembaga bina, yan malesat ketambalarina mangulon manandi pwakita mas kurusya, yan malesat ketampalanira mangutara manandi pwakita wesi wresni, yan malesat ketampalanira maring tengah, pundakira ngarania, nira reke pukulun, manapukang bungkah, lawan tungtung, manira reke pukulan magawe paumahan, paembonan, apan palungguhaning Bhatara Mahasakti.

Pukulan sira sang retuning taru, prabu nangka, patih jati arya timbul, tumenggung wungu, rangga sentul tekaning pucang tirisan ana jaka, pring uluh besi, yata ginadung dinawe lakar sunpasuksara tuasaning ngulun, manglukat malunta, amagera maroja, aha krakaran manira reke pukulun mangaturang pinalaspas, masa lidaha, daah kayu, dahah tiying, dahah duk, dahah lalang, satus akutus saluiring kejampi sarwaning tumuwuh, sami pada maurip, On Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya.

 

Mantra Toya

Ong gangga wishnu saraswati pawitra pawitri, gangga mulih maring swarganira sang hyang bayu teka urip 3x.

Mantra Mendem Pedagingan

Ong pakulun paduka bhatara sang hyang ibu pertiwi asung kerta akna manusanta paduka bhatara kayowanan manusa paduka bhatara ong sa ba ta a I na ma si way a.

Caru Pemakuhan Sesuai Sasih

 • Sasih sada, kasa, karo, carunya adalah ayam putih di timur.
 •  Katiga, kapat dan kalmia carunya ayam biing di selatan.
 • Kapitu, kanem, kaulu carunya ayam hitam arahnya utara.
 • Kasanga, kadasa, jesta, carunya adalah ayam putih siyungan, arahnya ke barat.

Mantra Menggosok Saka dengan Ilalang

Pakulun manira angadakang sapsap menyasapaken getting wangunanning ulun. Siddhirastu ya namah swaha.

Mantra Memakuh:

Om sri bhagawan swakarman ya namah swaha ang ah 3 x pakulun ida ratuning taru saluiring taru angadege maring lemah, kejenengan ira denira sang hyang rambu kala.

Om sang hyang naga maleleh ring uriping bhuwana teka urip 3 x

Masamsam Mantranya :

Pakulun sekadi sesambehaning nyadnyad, sambehing letehing wewangunanning ulun, poma 3x.

Mantra Utpeti dan Stiti :

Om I ba sa ta a ya namah siwaya.
Mang un gang in gong dewa pratista yanamah
Om hrang ring sah parama siwa raditya ya namah swaha
Om sa ba ta a I na ma si way a
Ang ung man gong
Ong pratiwi suddha, bharuna suddha, suddha saluiring wewangunanning ulun.
Ong awighnamastu ya namah swaha.

Mantra Darah atau Getih

Pakulun sira wawangunaning ulun, sira getih sira, kelanana dening getih ayam ireng, sampun kalenana lukata prasida maradan sra ayu ingsun kayu, kalakat kabeh, sami pada lukat, ring tulah kalawan sarik pakulun, pada rahayu.

Ong man gung
Ang on gong
Ang ung mangy a namah swaha
Siddhirastu tat atu

Mantra Tepung Tawar

Pakulun sira sang wawangunanning ulun
Pukulun ingsun nepungtawarin tataning taru
Angilangakena sebeling kayu, teka poma 3x

Mantra Pengu;apan :

Om gumi ginawe suddha, bah suddha ira suddha wata, suddha mala den mukti ilang, angetisaning suddha, suddha mala sarira ungguan poma 3x

Mantra Plaspas Alit :

Ong gumi ginawa suddha sudha gumi suddha kayu, sudha wata mur ilang, suddha papaning mala, ameng swarga anganti sonining suddha, suddha nirmala tan paletehan poma 3x.

Mantra Buwu:

Ong suddha wighna suda danda upata, sudha 3x wariastu ya nama swaha.

Mantra Pemlaspas Genep

Om kumangkang kumingking, kumatap kumitip, pina ala pina ayu, sapta gawentaakah tetrus ring gumi, daunta terus maring akasa, taulanta maring kagengsingan, wyanta ring bumi dasa mubyar, raksanen Sanghyang Urip, adasaning Sanghyang Sakti. Ong Sa Ba Ta A I Na Ma Si Wa Ya.

Ong kayu rubuh mangetan, kayunira Bhatara Iswara
Ong kayu rubuh mangidul kayunira Bhatara Brahma
Ong kayu rubuh mangulon kayunira Bhatara Mahadewa
Ong kayu rubuh mangutara kayunira Bhatara Wisnu
Ong kayu rubuh maring tengah kayunira Bhatara Siwa

Saka tak, saka wadung, saka pater, saka rubuhaning gelap, wesi werasi, sungsang sumbel, aja sira angaraningjadma manusa.

Ong kayu sakancaning taru rubuh mangetan, mangidul, mangulon, mangutara, maring madya mantuk pwasira ring Bhatara Panca Dewata. Mandawi sebel kandeling awak ipun ajasira amamiruda maring manusanira.

Ong raga tastra ya namah swaha.

Mantra Pemlaspas Lanjutan

Pakulun ingsung angulihaken kayu ginawe umah, bale, meru, sanggar, kayangaan yang karrebone kadening manusanira paduka batara, kajenenging dening Panca Resi, Sang Korsika, Sang Garga, Sang Metri, Sang Pratanjala, Sang Kurusia, Maha Nguni, Kajenengan de Bhatara Panca Wara: umanis, pahing pon, wage, kliwon. Kajenengan Betara Sad Wara: Tungleh, Aryang, Urukung, Paniron, Was, Maulu, Kajenegan de Bhatara asta wara: Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma

Saka sanga dening pratiwi, saka sakulu dening wulan, lintang trenggana muah raditya, saka titisan sakuwubaning apah, teja, bayu, akasa, saka, urip dening bayu-sabda-idep. Pukulan Bhagawan Sapta wara: Raditya pinaka sminta, Soma Pinaka kulit, Anggara pinaka daunta, Buda pinaka kembangta, Wrespati pinaka galihta, Sukra pinaka buahta, Saniscara pinaka batunta, tapuj pinaka punda.

Ong suda marisuda mala, manadi ta kita wong tembe, yeka rungu tutur ingsun, ayu geger yamangan manginum, dening sunawur akna maring ulun, dening sunmacane sarwa bhoga mawastu yop.

(Sarana toya anyar, samsam taru sakti/pucuk dadap, wija kuning. Sirating ping 5, wusan mapakeling kasiratang ring banten, ring wewangunan)

Mantra Nyiratkan Tirtha:

Om pratiwi suddha, baruna suddha, suddha sarwa wawangunan ngulun, ong sa ba ta a I a ma si way a.

Mantra Penyeneng :

Pakulun kaki penyeneng, nini penyeneng, kaki citra gotra nini, citra gotra ulun angaturaken penyeneng, mangke pukulun manusa nira kajenengang pradewata kabeh muang jinah satak salae, ganjaran maring sedahan penyarikan manawi wenten tuna langkung ipun geng sinampura manusanira ring madia pada Ong bayu sabda idep

Mantra Peras :

Ong panca wara bawet, brahma wishnu sapta wreda sadwara iswara dewancara astawara siwa den yeyah. Ong eka wara dwiwara triwara caturwara pancawara prasidha siddhi rahayu.

Mantra Ngayab Banten :

Pukulun hyang angaturaken sari, hyang atinggalaning pawitra, ong trepti prameswara, ong prameswara. Angaturaken tadah pawitra tan kapawitra ya namah swaha.

Mantra Lis

Pukulan manusanira mangidih sasuwudaning busung in upakara, rininggit pada kala lawan janma den kadi embadang ban busung upakaraken embadang lara wigna wawangunaning ulunm embadang tambyang, embadang nyanyad, letuh wawangunaning ulun, muah sang agawe nemu kadirgayusan, siddhirastu ya namah swaha.

Mantra Katipat lepas:

Pakulun manira mengadaken ketipat lepas, lepasken getting wawangunaning ulun.
Ong siddhirastu ya namah swaha
Ong ang lepasaning saluiraning ayu mala rebah teka muksah ilang malania
Ong sa ba ta a I na ma si way a

Mantra Pengulapan:

Mangke sira sang hyang sapta patala, sira sang hyang dewata, sira sang hyang catur lokapala, sira sang hyang panca rupa, sira sang hyang sri nadi, panca korsika, sang hyang pramana, menadi sang hyang urip pageha satenanira sowing sowing ring sang inambening wawangunan bale siddhi rastu swaha.

Mantra Pemaetan

Pukulun Bhagawan Angasti rikang kayu Sang Hyang Indra dewataning taru, duk binolong Sang Hyang Citra Gotra dewataning tatah, Sang Hyang Rungrung dewataning pengotok.

Ong terus patala ya namah swaha.

Mantra Caru Wewangunan

Pukulun mnusanira mangaturaken tadah saji nira. Sang Kala kabeh, manusanira mangaturaken tadah caru, sampun tan kataman lara roga sang andruwe caru.

Ong sidhirastu tatastu astu
Ong ayu wredhi aso werdhi
Wredhi pradnya suka sryah
Dharma sentanawredischa
Santute sapta wredi ya
Yato meru tusto dewa
Yawat gangga mahitale
Candra ko gangga wetawat
Satwa twi jayeng bawet
Ong dirge yusastu astu
Ong sukham bawantu-purnam bawantu
Sapta werdhi astra
Ya namah swaha

Mantra Mulang dasar wewangunan :

Ong pertiwi sarirem dewi
Catur dewi mahadewi
Catur ashrama bhatarai
Siwa bhumi mahasidi
Ring purwaning basunem
Siwampati suprete nai
Rima durga gangga gori
Bhatari wishnawa dewi
Maheswari songkamari
Arsa siddhi mahawari
Indra nica munidewi
Ong sri bawane ya namah
Ong pertiwi twam mertaloka
Dwityem wishnu nadreiem
Manto dara tan dewi
Pawitrem kurusya sanem
Ong siddhi rastu ya namah swaha

Mantra Ngetok lahit

Ong urip sangalawe pada urip

Teka urip 3 x

Mantra Lis Mamakuh :

Untuk Sesantunan :

Pakulun sira paduka bhatari ulun uma laku jenengane dening paduka bhatara paduka bhatari pakulun kejenengane dane saprakaraning daksina kawastanadenira paduka bhatara paduka bhatari pukulun.

Mantra Lis

Om ila ila tan hana, sapa sapa tan hana, tulah tulah tan hana, nimitaning angadegaken lis, rinekan rinu paking pinaka adegan, goningta anggundura kna lara roga wigna ala alai li ili mala mala , mundura sira kabeh.Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga