Sangkul Putih dan Kusumdewa untuk Pemangku


Telas Mangkana

Iki Pidarta Ilingakena

Yen sampun usan ngaturang piodal, ngabhakti, ngaturang pakenak, papendetan, sausane mapendetan raris masegeh agung.

Kadi asapunika ilen-ilen yan mangasthiti Dewa Bhatara Hyang mapiodalan. Wenang maka gagelaran Ki Pemangku Gede. Sane sampun puput mawinten, nunas panugrahan ring Ida Pandita Guru Iswara linuih. Mangda tan sisip Ki Pemangku manguncarang puja lingganing Kusuma Dewa.

Ki Pemangku kawenang abhusana sarwa petak, muang tatkala amuja yoga angagem genta, lamakane sira siddha amanggih swasti.

 

Palinggih-Palinggih Ring Kahyangan

 1. Sanggar Agung. Palinggih Reshing langit, Dewa Ghana muang Dewa Luhuring Akasa.
 2. Meru tumpang lima. Pasimpangan Dewa ring Gunung Agung Dewa Mahadewa.
 3. Meru tumpang tiga. Pasimpangan Dewa ring Gunung Lebah (Batur) Dewi Danu. Malih meru tumpang tiga, palinggih Sanghyang Tripurusha (Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa).
 4. Meru tumpang kalih. Palinggih Dewi Shri.
 5. Gedong Sari tumpang kalih. Pasimpangan Ratu Masari saking Gunung Sari (Bulian).
 6. Gedong makereb duk. Palinggih Dhalem Manikmas soring Basukih.
 7. Gedong Taru papolosan makereb duk. Palinggih linggan Dewa Bhatari sami.
 8. Gedong papolosan makereb duk. Pasimpangan Bhatara Agnijaya saking Gunung Lempuyan.
 9. Sanggah maprucut. Pasimpangan Bhatara Agnimahajaya saking Gunung Uluwatu.
 10. Sanggah matundung pane. Pasimpangan Bhatara Mahadewa saking Gunung Batukaru.
 11. Sanggah madaging manjangan. Sanggar Sapta Reshi , pasimpangan Bhatara Mpu Kuturan, duk lunga ke Bali ngalinggihan manjangan.
 12. Sanggah Sakaulu gempel. Pasimpangan Dewa Ayu  Pasaren Sari saking Majapahit.
 13. Sanggah sekadi tugu, maka klabang apit (apit lawing).. Pasinggahan Sedahan (Sang Nadiswara muang Sang Mahakala).
 14. Sanggah gedong sakapat. Pasimpangan Dewi Uma.
 15. Sanggar tiga kamulan. Pasimpangan Dewa Trimurti (Brahma, Wisnu, Iswara wiadin Siwa).
 16. Sanggar palinggih sakadi tugu. Palinggih Ratu Ngurah tengahin segara.
 17. Sanggar pesamuhan marepat matumpang salu. Pasimpangan Bhatara Putrajayaagni saking panarajon (Sukawana).
 18. Babaturan madaging naga. Palinggih Sanghyang Ananthaboga saking Saptapatala.
 19. Taksu panyanding babaturan madaging naga. Palinggih Ratu Ngurah Panyarikan (Dewa Indra).
 20. Taksu. Pasimpangan Taksu Nganten saking Gunung Tugu.
 21. Sanggah sakapat magenah ring jaba (sanggah ring lebuh). Pasimpangan Dewa Bharuna.

 

Pidarta:

Meru sane pining tegeh matupang solas.

Meru sane wenten ring Kahyangan Pura linggih wiadin pasimpangan Dewa Bhatara sane kasungsung antuk sang sane maduwe wiadin sane ngemponin Kahyangan Pura punika. Sapasira sane kalinggihang ring meru, manut pangastawan sang maduwe wiadin sang mapuja.

Tata Kramaning Dadi Pemangku Widhi.

 1. Yan hana pemangku Widhi  puput upakara: mawinten mapahayu agung, madiksa Widhi, yan ngawalat istri, cuntaka dadi Pemangku, urung dadi Pemangku. Wekasan yan sira siddha mawana wasa satahun mantuk ring umahnia, irika malih ngamimitin sakadi upakara nguni.

Yan sampun puput maprayascita, malih wenang dadi Pemangku Widhi.

 1. Yan hana Pemangku Widhi tampak tali, cuntaka dadi Pemangku, wenang malih maprayascita, kadi nguni upakara nia, wenang dadi Pemangku Widhi malih.

Yan nora mangkana, phalania tan mahyun Dewa mahyang ring Kahyangan. Yan angge janmane mangkana, phalania gering tumpur kapanggih ring desa ika.

 1. Yan hana Pemangku Widhi sampun putus madiksa Widhi mawinten mapahayu agung, tat kalaning antaka aja pinen-dem, tan wenang ila-ila dapat ikang bumi, kena upadrawa Sang Panenggeking bumi.
 2. Tingkahing dadi Pemangku Widhi, ambek dharma, sadhu, suci nirmala, makadi pageh ring shastra   utama, weruh ring tutur jati muang utpati, sethiti pralinaning sarwa Dewa.
 3. Aja sira pati pikul pikulen, aja sira kaungkulin ring warung wanijakarma, aja sira mungguh ring taring tarub camarayudha, saluiring pajudian muang aja sir parek saluiringnaya dustha.
 4. Saluiring tattwa aji pituhu, dharma pitutur damelen, phalania kalingganan Widhi, asih sarwa Bhuta, siddhi mandi dadi Pemangku.
 5. Yan Pemangku mawyawahara, tan wenang kita anayub saupadrawaning cor, teka wenang adewa saksi. Samangkana kramaning dadi Pemangku luih.
 6. Yan hana Pemangku anayub cor, urungakena dadi para-emban Dewa Bhatara. Moksha Sanghyang Pustaka Widhi ring sariranira, dadi tapakan Bhuta Kala, tur kena upadra-wa ring Dewa Bhatara kabeh.

Mangkana linggih Sanghyang Aji

Om, Shanti, Shanti, Shanti

Om, Hari Tat Sat

 


Sumber

Kusuma Dewa & Sangkul Putih

Sri Reshi Anandakusuma, 1973 dan I Made Gambar, 1987Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga