Sangkul Putih dan Kusumdewa untuk Pemangku


Pengeresikan tepung tawarin, lis.

Parayascite :

Ong I, be, sa, ta, he, sarwe male perayascite ye namah.
Ong se, ba, ta, he, I, sarwe pape petake
Lare roge wigene perayascite ye namah.
Ong a, te, se, ba, I, wa, si, na, me, ye,
Sarwe kelase dase mate geleh pate leteh
Perayascite ye namu namah suahe.

Mekale yang, menterani pabiye kalaniye :

pukulun Betare yang kale yang kali,
Betare kale sakti, sire sang kale putih,
Sang kale abang, sang kale jenar,
Sang kale ireng, sang kale mance warne,
Sang kale anggepati, sang kale karogan-rogan,
Sang kale sepetan, sedan kale kinabehan aje sire nyengkale-nyengkali,
Manusenire ngastiti dewe ring kayangan ring pade darme kayangan sakti,
Reh ingsun sampun angaturaken, tadah saji ring pade Betare kale,
Punike te bukti denire kabeh, pilih kabelanire, ong kale-kali biyo bokte yenamah,
Ong kesame sampurne yenamah.
Ong Ang sarwe kale kesame suamem yenamah suahe.

Raris tabuhin sawusane mekaleyang.

Iki panugrahan betare siwe, regepaken rumuhun dente kipemangku, Aje salah idep, pahening budinte nirmala angerane sike,

Amusti amener tungtunging ati.

Ong, Ang Ung, Mang, Siwe, Sadesiwe, peramesiwe,
Sabde bayu idep, sudete nirwigene ye namah,
Ong sidi suahe yenamah, Ong sah wasate pereyoge yenamah suahe.
Idep Betare Siwe, malingge ring baunte tengen, Betare Sadesiwe,
mungguh ring baunte kiwe, Betare Peramesiwe, mungguh ring Siwe duarante,
pade nukseme ring rage sarirante kabeh, anunggalseme ring rage sarirante kabeh,
anunggal sire apupul kabeh umungguh ring tungtunging pupusuh,
ike ngaran ring tungtunging meru candi peresade, ye gunung agung ring sarire,
umawak ongkare, irike pure kayangan Betare yan ring sarire.

Mantre : Ong Ang, Ung Ang, Ung Mang, Ang Ah Ong. Ike aje were pengitakene.

Kacerite Betare sampun menapak lungguh Ide ring pure kayangan Ide suang-suang, kairing antuk dewatane lanang istri, yang widiye dare widiye dari muang wateking sang side sanggane resi ceranang kabeh. Agelis pemangku ngaturang asep.

Ong Ang Brahma sandia namu namah.
Ong Ung Wisnu Sandia namu namah.
Ong Mang I Suare sandia namu namah.

Malih uncaring mantre pengastutian pade Betare ring asep.

Ong urubire Betare Berahme dadi Betara Mahadewa,
arengire dadi Betare Wisnu, meleketik lelatunire dadi Betare Rudre,
kukusire dadi Betara ISuare, lelatunira Sang Hyang Sangkare,
kembangin awunire Sang Hyang Sambu, malepung Sang Hyang Mahesuare,
abuning asep mulih ring Betara Baruna,
angadeg sire amenering madie matemahan Sang Hyang Taye,
ayoge sire ring akase, marebuk arun.
Sugandanire, terus tekeng sapte petale,
panuk semaning arunire matemahan yang widye dare widye dari,
Samangkana dadinire Betare Berahme, sangkep pade Betare ring akase,
Ring telenging awun-awun, ane meru mas tumpang sawelas,
Ring kane enggonan nire pade Betare apupul amestune sidi rahayuning jagat.
Ong Sang Bang Tang Ang Ing, Nang Mang Sing Wang Yang, Ang Ung Mang, Ong.

Malih Mantra :

Ong sarining dupe purwe rinasuhan mangisep sarining kusume.
Ong rinasuhan sarining dupe daksina mangisep sarining menyan.
Ong rinasuhan sarining dupe pascime mangisep sarining candane.
Ong rinasuhan sarining dupe utare mangisep sarining astanggi gaharu
Ong rinasuhan sarining dupe ring madie mangisep sarining menyan panggil,
Yate sire pade rinasuhan sahe gente ganti, pinake sabde betare,
Tinabuh ring kayangan pernah ingulun amuje-muje turun pade betare,
Kesange dining dupe wangi, anuwut jalan riris alit,
yate make sarire tire pare Hyang anyabuhang amerte pangilanganing sarwe pape,
kelese, bare roganing janme manuse ring merce pade,
Ong ibu dewaye name suahe.


Sumber

Kusuma Dewa & Sangkul Putih

Sri Reshi Anandakusuma, 1973 dan I Made Gambar, 1987Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga