Sangkul Putih dan Kusumdewa untuk Pemangku


Pangelukatan banten.

Ong gangge muncar saking wetan, tininggalan telage noje,
Jambangannire selake tinanceban tunjung putih,
Padiyusaning betare Isuare pangilangan sarwe roge moksah ilang.
Ong gangge muncar saking kidul, tininggalan telage noje,
Jambangannire tembage tinancebang tunjung abang,
Padiyusannire betare Berahme pangilang sarwe wigene,  moksah ilang.
Ong gangge muncar saking kulon, tininggalan telage noje,
Jambanganire mas, tinanjeban tunjung kuning,
Padiyusannire betare mahadewe pangilangan sarwe kelese, moksah ilang.
Ong gangge muncar saking lor, tininggalan telage noje,
Jambanganire wesi, tinanceban tunjung keresne,
Padiusanire betare Wisnu pangilang sarwe pape petake, moksah ilang.
Ong gangge muncar saking madiye,
tininggalang telage noje jambanganire pance datu,
tinanceban tunjung mance warne,
padiyusanire betare Siwe, pangilang dasemale, moksah ilang.
Betare Siwe wenang angelukat, angelebur dasemale,
Kene ginamel wong camah, kakeletikan dening rome,
Keiberin dening ayam, kelangkahan dening sone,
Menawe keraraban dening atuku ring pasar,
Yate kaparastiste denire Sang Hyang Tige Murti,
Sang Hyang Eke tan ane cuntake,
Sire Sang Hyang suci nirmale henyane mekadi Sang Hyang
Luwiring bebanten,
Ong seri ye we namu namah suahe.

Raris siratin bebantene sami dening tirthe, muang widiyus-diyusannye muang lis, anging tirthene aci dumun, peresin, tepung tawarin, lisin, raris nurunan Ide Betare mangde rauh ring jabe.

Iki ature serawuhe ring pangumbengan ring jabe.

Ong pakulun paduke betare Hyang Barune,
Manusan paduke betare, serdah paduka betare melingge ring kayangan agung,
Katuran puje wali, sinarengan ring pade betare kinabehan,
Ong sidi rastu ye namah suahe.

Malih kipemangku maseo-seo gente.

Paduke betare sasuunan agung malinggih ring Jambu dwipe,
ring pucaking giri kencane manik, tumurun maring bali,
malingge ring gunung agung, gunung batur serdah paduke
betare asung anugerahane pengampure,
manusanire angaturang sarining canang, muang sarining taun,
serdah paduke betare anodianing ring puje wali,
aturan manuse ring mercepade, mangke manuse betare anedehe banyupawitre,
toye amerthe metu saking peredane puruse betare,
make uriping buane kabeh, muang saluwiring dase malaning janme manuse,
kalukate dening toye amerthe kalukate dening toye amerthe
kalu arane dening paduke betare pukulun,
Ong sidi rastu name Siweye.

Ngaturang datengan, tegak linggih ring pade iringan betare sami, suci tambar muang bebangkit asoroh, magenah ring jabe ring pangubengan, pareside kipemangku ngantebang.

Ong indahte kite sire sang sedahan penyarikan, ajeg-ajegan,
Jajeneng angerurah alit, tekaning wadue balanire betare Hyang Sinuhun,
Susuunan agung, sami sinanggerahe katuran saji, pengaci-aci,
Iki tadah buktinire, sege linggih karangan, kawisan,
Tekaning tadah pebangkit, gelar sange asoroh,
Pade enak sire ngelingin ungguanire suang-suang,
Anede anginum same suke sire mokabehan,
Same amukti sari sire, asungane manusanire urip waras dirge yuse,
Aje sire anyukertani.
Ong Ang Ah, amerthe ye namah.
Ang Ung Mang, Siwe amerthe ye namah suahe.

Sawusane ring jabe raris ngaturang canang pamendakan ring jabe, rawuh ring jeroan sahe papendetan, muang rantasan, ngaturin ide betare malinggih ring palinggihan ide suang-suang, ngaturang wastre pesalinang, muang pareresikan, saupecarane sami. Risampune wus mamendak mapependetan, irika raris kipemangku gelis mangeredane, ngaturang bebantene sami, nanging kipemangku pereyatne mamitang panugerahan dumun, magelar asep ngaturang puje prenamie dumun.

Iki puje pengadegan betare ring banten suci.

Ong name Siweye tan kelabetang tulah kelawan carik muang pamidi,
mogelupute ring lare roge, muang wigene ulun aminte sih
kerte nugrahe betare, ulun amujeri paduke betare pukulun.

Iki pujanie :

Ong kurusye mahe wulacek, pertanjale mahe padme,
Hyang dewe sahe puspe lingge padaning Hyang,
Wulacek Sang Hyang Wisese Sarwe resi,
Apan sire makendi manik kencane,
Sang kasuun duk betare kale sakti,
Pakundan betare gane sakti, pisang Sang Hyang Kumare,
Sesuruh betare Wisnu, apuh betare Berahme,
Pelang betare Mahadewe, pelawe betare Siwe,
Sang Hyang Sambu sire ring burat,
Sang Hyang Rudere make caru,
Bebanten Sang Hyang Sukele pakse,
Sajeng Sang Hyang Besewarne, ulame betare Barune,
Lelawuh betare Mahesore, sadrase make imbuhan,
Sedang pinake arte betare suci nirmale mangicenin make sari,
Sarining suniye nirmale, puje betare Darme,
Nguni wehjagat wisese, akase lawan peretiwi,
Reditiye lawan ulan, Sang Hyang Tunggal lawan puje,
Astu denire Sang Hyang Lokenate, sami sampurne ye namah.

Ngadegang betare nyatur buana ring bebanten

Ong Ang Berahme rakte warne Saresuati dewiye namah suahe.
Ong Ung Wisnu keresne warne Seri Dewiyabi yon amah suahe.
Ong Mang Isuare suwete warne Ume dewiyebiyo namah suahe.
Ong Ong Rudre pite warne Durge dewiye biyo namah suahe.
Ong Ong Seri Guru jagat peruke biyo namah suahe.

Malih ngingkupang pade betare sami, mapisan ring ide betare Guru.

Ong Ang Ung Mang Siwe nate warne giri putri dampatie namah suahe.
Ngastawe betare ider buane, pangringe ring suci.

Ong Isuare purwantu dewe geneyantu Mahedewe,
Berahme daksinantu dewe, naritiantu Rudre dewe,
Pascimantu Mahedewa, wayebiyantu Sangkarasce,
Utarantu Wisnu dewam, ersiniantu Sambu dewe,
Madie adah suwam-dewam, sarwe dewe muktiantu,
Ong Ong Hyang dewe make merthe pasupatiyo namah suahe.

Raris kipemangku ngaturang ngantebang banten piyodalan sami, pangerihin ring sanggar agung, raris ring padme sane, ring palinggihe sami, tur raris ring panggungane sahe asep kadi dumunan.

Ongkare diante Sang Rudram, guyam sakti peredipanam,
tarpanam sarwe pujanam peresidantu astu sidinam,
sekeramian mahe merthe Ongkare Candram nyaute namah,
namah nade Ongkare merthe, boktayet dewe sapurne,
Ong Hyang amukti aken sari, Ong Hyang Hyang amerthe
Hyang same Hyang atinggale amerthe Hyang Ong sidi Hyang rastu
Ye namu namah suahe.

Malih ngaturang asep kadi arep, sahe puje ngaturang piyodalan betarene sami.

Ongkaram depanam mantram, Omkaram tiksene mewace,
Omkaram mantre nayakam, Ongkare ewace rasienam,
dewe cane Ongkaram mantram, dewe Siance nugrahakene,
antipasti dewe ewace, anti yesti dewe tarpanam,
bokte rante Ongkaram mantram,
Ongkaram  sarwe bupanam, sarwe tejo waniham,
Sarwam sarwe mameloke pujinam.

Malih mantre :

Ong ayu werdi yaso werdi, werdi peraduye suke seriyah,
Darme sentane werdisce santute sapte werdiam.


Sumber

Kusuma Dewa & Sangkul Putih

Sri Reshi Anandakusuma, 1973 dan I Made Gambar, 1987Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga