Gagelaran Japa Mantra Balian Bali


Siwa Wijaya

Nihan Kaputusan Siwa Wijaya, Nga, Pangabaktyaning Leak Kabeh, Mwang Maka Ginawe Tutulak, Wisesa Dahat,mantra:

Idepaku Sanghyang ma Parama Siwa,
Mungguh Ring Pantaraning Sapta Sunya,
Nirbana Ring Ganda Ong Kara Mula,
Anunggang Kisuda Petak,
Mijil Saking Siwa Dwara,
Amurti Sakti, Amupug Sagunaning Leak Kabeh,
Apan Sang Hyang Siwa Wijaya,
Pinaka Tataning Leak Kabeh,
Guruning Gring Wisya Mandi,
Palungguhanira Luhuring Ardha Candra,Windu Mreta,

Gegendu Lintang Punah,
Desti Moropokpokan Punah,
Apan Kasidian Nira Sang Hyang Siwa Wijaya,
Sang Hyang Prama Wisesa,
Tan Kacokan Sagunaning Leak Kabeh,
Tan Kasinggahang Gring Wisya Mandi,
Tan Kasiliran Pawana ,
Tan Katamana Rudira,
Sakti Licin, Sing Tka Leak Nembah Nungku,
Tan Pasalin Sukunmane,
Tka Jingkrak,3, Ang Ung Mang Prama Siwa Wijaya Ya Namah,
Jrang Ya Sunya Wijaya Amurti Saktyam,

Sarwa Leak Winasanam,
Ang Ah Bah Mangesamprayojanam,
Bhur Bwah Swah,Ong.

Tlas, Aja Wera Mautama Dahat.

 

TAYA

Nihan Ki Tayan Putusing Yoga Wisesa, Angandapaken Sakaluiraning Ila-Ila, Swaluiraning Desti, Mwang Saluiraning Wisya, Sarwa Balabar, Sarwa Aheng, Sarwa Galak, Saluiraning Krodha, Sarwa Jwala, Ndi Ta Wunggwanya Kabeh, Hana Ring Sariranta, Dhidhih Otot Lidahta Ring Sor Tngen, Abang Rupanya, Iku Ingaranan Kala Lanci, Iku Rumawak Galak, Didih Otot Lidahta Ring Sor Kiwa, Kuning Rupanya, Ikala Mundi Aranya, Iku Rumawak Desti. Lemed Otot Lidahta Ring Sor Ring Bongkol Bhiru Rupanya, Ikala Kanjing Aranya, Iku Rumawak Wisya, Lamad Kulungane, Ikala Ngadang, Nga, Ika Rumawak Aheng, Lamad Galeber Lidahta, Iku Rumawak Balabar, Lamad Galeber Atinta Tngen, Iku Rumawak Sangkaning Galak, Lamad Galeber Atinta Kiwa, Ika Rumawak Sangkaning Krodha, Lamad Atinta Ring Tngah, Ika Rumawak Sarwa Jwala, Bulunta Ika Rumawak Ila-Ila, Ika Gseng Kabeh, Tingkah Anggeseng, Temuwang Tri Saktinta, Nga, Bayu Sabda Idep, Bayu Mtu Ring Pupusuh, Sabda Mtu Ring Ati, Idep Mtu Ring Ampru, Bayu Sabda Idep, Tunggalakna Ring Tungtunging Atinta, Den Ahenak, Yan Wus Enak Panunggalira Ring Tungtunging Atinta, Ika Ingaranan Tri Saktinta. Inaranana Sanghyang Taya, Ndi Ta Wungguanira Sanghyang Taya, Ring Bongkoling Untekta Ring Sor Pangatep Gulunta, Nga, Gigitok, Mahning Rupanya, Kadi Mataning Walang, Ika Rumawak Sanghyang Taya, Isep Ming Sor, Adalan Ring Otot Gung Ring Huri, Anuju Trus Ring Tungtunging Atinta, Irika Tunggalakna Sanghyang Taya, Ring Tri Saktinta, Yan Wus Enak Panulira Sanghyang Taya, Lan Tri Saktinta, Ulihakna Ri Lenging Ati, Ri Bolonging Atinta, Yan Sampun Sanghyang Taya Ring Lenging Ati, Isep Ikang Sarwa Ila-Ila, Sarwa Galak, Saluiring Wisya, Saluiring Desti, Saluiring Balabar, Saluiring Aheng, Sangkaning Galak, Sangkaning Krodha, Simpenakna Ring Ungguaning Taya, Ring Lenging Atinta, Nang Mantra, Ah, Sah, Kah, Wah, Idep Sanghyang Taya Aghni, Anggeseng Ika Kabeh, Yan Wus Gseng De Nira Sanghyang Taya, Tabakna (Tibakna) Sanghyang Amretha, Idepakna Mretha Tumurun Sakeng Pantaraning Wuntek, Anuju Rasa Tunggal, Sangkeng Rasa Tunggal, Muwah Amretha Ming Sor, Marganya Ring Pasyakan Kulungane Ring Tngah, Anuju Ring Tungtunging Pupusuhanta, Anrus Ring Ampru, Mwah Trus Ring Atinta, Yan Wus Rena Ikang Aghni, Mwah Luya Jati Sanghyang Taya, Apan Sanghyang Taya Dahat Mawisesa, Tanana Waneh, Aja Wera Mautama Dahat, Apan Iki Yoga Wisesa, Nga.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga