Runtutan Upacara Ngaben Arya Kubon Tubuh


Lontar Bhama Kretih dan lontar Dangdang Bang Bungalan  disebut ada tiga caru panca sanak yaitu caru panca sanak, caru panca sana madurga dan caru panca sanak agung. Disebut caru panca sanak karena ditambah dengan seekor bebek bulu sikep. Tata upakaranya sebagai berikut:

POSISI

KURBAN

JUMLAH

OLAHAN

KELUNGAH

BHUTA

DAN KALA

DEWATA

timur

ayam

putih

5 tanding

Bulan

Janggitan

Iswara

selatan

ayam

biing

9 tanding

Brahma

Langkir

Brahma

barat

ayam putih

siungan

7 tanding

Gadang

Lembu Kania

Mahadewa

utara

ayam

hitam

4 tanding

Mulung

Kruna

Wisnu

tengah

ayam

brumbun

8 tanding

Sudamala

Tigasakti

Siwa

(Isana)

tengah

bebek bulu sikep

11 tanding

Udang

Kalapati: Welikat, Ngruda, Tahun, Hundar- andir,

Ngadang.

Siwa

 

Sarana upacara yang lainnya adalah:

 1. Sengkui sebagai alas, jumlahnya sesuai dengan jumlah olahan atau urip tempat
 2. Jangan balung, (kuah tulang bebek dan ayam) diwadahi kuali disajikan di posisi tengah
 3. Sanggah cucuk caru masing-masing 1 buah dipasang pada masing-masing posisi
 4. Canang daksina ketipat diletakkan pada mahkota masing-masing sanggah cucuk caru
 5. Penjor caru dengan kolong-kolong menurut urip posisi
 6. Suci sebagai pengulun caru ditaruh di posisi tengah
 7. Banten sorohan ditaruh pada masing-masing posisi
 8. Tabuhan (air, arak dan berem)
 9. Tetimpug
 10. 1 buah sanggar surya, pada mahkotanya dihidangkan canang daksina ketipat
 11.  dan tirtha pemuput caru.

Tata urutan pecaruan manca sanak.

 1. mabiakaon
 2. matur piuning ke surya
 3. meklemijian
 4. nyapsap
 5. ngaturang caru
 6. ngayabang caru
 7. nuludang sanggah caru ke arah tengah
 8. dan diakhiri dengan ngarung caru

Caru manca sanak yang dilakukan dalam kaitan dengan upacara ngaben. Caru manca sanak ini dimaksudkan sebagai pengerapuh lingkungan Desa Pakraman dan sebagai pengelukatan, pebersihan bagi warga atau bagi pelayat. Berikut adalah saha (mantra) yang diucapkan ketika melangsungkan upacara caru manca sanak :

Om Sang Bhuta Janggitan. Umanis pancawaranira. Bhatara Iswara dewanira. Iki tadah sajinira penek putih iwak ayam putih rinancana. Ajaken wadwa kalanira mangan anginum. Wus sira mangan anginum, atatanjekan mantuk sira ring dangkahyangannira suang-suang. Om Sang Sadhya ya namah.
Om Sang Bhuta Langkir, Paing pancawaranira. Bhatara Brahma dewanira. Iki tadah sajinira penek bang, iwak ayam abang rinancana. Ajaken wadwa kalanira mangan anginum. Wus sira mangan anginum, atatanjekan, mantuk sira maring dangkahyangannira suang-suang. Om Bang Wamadewa ya namah.
Om Sang Lembu Kanya. Pwon pancawaranira. Bhatara Mahadewa dewanira. Iki tadah sajinira, penek kuning, iwak ayam kuning rinancana. Ajaken wadwa kalanira mangan-anginum, atatanjekan, mantuk sire maring dangkahyangan nira suang-suang.
Om Tang Tatpurusa ya namah.

Om Sang Bhuta Taruna. Wage pancawaranira. Bhatara Wisnu dwatanira. Iki tadah sajinira penek ireng, iwak ayam ireng rinancana. Ajaken wadwa kalanira mangan-anginum. Wus sira mangan anginum, atatanjekan, mantuk sira maring dangkahyanganira suang-suang.
Om Sang Wisnu ya namah.
Om Sang Bhuta Tiga Sakti. Kaliwon pancawaranira. Bhatara Siwa dewanira. Iki tadah sajinira penek brumbun, iwak ayam brumbun rinancana. Ajaken wadwakalanira mamangan-anginum. Wus sira mangan-anginum, atatanjekan, mantuk sira maring dang kahyanganira suang-suang.
Om Ing ya namah.
Om Sang kala Wlikat, Sang Kala Ngrura, Sang Kala Tahun, Sang Kala Hundar-handir, Sang kala Ngadang. Iki tadah sajinira nasi sahsahan maiwak itik rinancana. Ajaken sanakira mangan-anginum. Wus sira mangan anginum, pamuliha sira maring kahyangannira suang-suang. Wehana hurip waras dirghayusa, klut timbul kang adrue caru.
Om nama swaha.

Setelah menghaturkan caru manca sanak yang dianteb pada bagian akhir dilanjutkan dengan melakukan persembahyangan di tempat pecaruan. Tatanan persembahyangan sama dengan panca sembah hanya pada urutan keempat ditujukan kepada ibu pertiwi. Tirtha pengelukatan dan tirtha pabersihan dibagi dua yakni pertama dipergunakan untuk pangerorasan dan kedua untuk disiratkan kepada warga yang sudah selesai mengikuti prosesi upacara pengabenan.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan caru manca sanak yaitu bertujuan didaktis, bahwa manusia hendaknya bersedia mengorbankan sifat-sifat buruknya, lalu bersatu teguh dalam kedamaian. Bakti kepada Tuhan dalam berbagai istadewata-Nya. Dalam konteks bhuta yajna, Ia mewujud sebagai alam semesta dengan lima unsurnya, dan kepada makhluk lainnya.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga