Sangkul Putih dan Kusumdewa untuk Pemangku


Panglukatan Gangga Astawa

“Om, Gangga muncar saking Wetan, tininggalan telaga noja,
Jambanganira selaka, tinanceban tunjung putih, tinancebdyusarira Dewa Iswara,
Pangilanganing sarwa roga, moksha ilang.
Om, Gangga muncar saking Kulon, tininggalan telaga noja,
Jambanganira mas, tinanceban tunjung kuning, padyusarira Dewa Mahadewa,
Pangilanganing sarwa klesa, moksha ilang.
Om, Gangga muncar saking Utara, tininggalan telaga noja, jambanganira wesi,
Tinanceban tunjung kresna, padyusanira Dewa Wisnu,
Pangilanganing sarwa papa pataka, moksha ilang.
Om, Gangga muncar saking Madhya, tininggalan telaga noja,
Jambanganira mancawarna, tinanceban tunjung amancawarna,
Padyusanira Dewa Siwa, pangilanganing dashamala, moksha ilang.
Dewa Siwa wenang anglukat anglebur dashamala, kena ginamel wong camah,
Keleketikan dening roma, kaiberang dening ayam, kalangkahan dening sona,
Manawi kararaban dening atuku ring pasar,
Ya ta kaprasista dening Sanghyang Trimurti Sanghyang Eka tan hana cuntaka,
Sira Sanghyang Suci Nirmala jnana, makadi Sanghyang luiring bebanten.
Om, Shri ya we namu namah swaha”.

Raris siratin bantene sami dening tirtha, muang padyusaning. Anging tirthane aci dumun, prasin, tepung tawarin muang lisin.

Puja Peras

“Om, Ekawara, Dwiwara, Triwara, Caturwara,
Pancawara, purwa peras prasddha siddhi rahayu
Om siddhir astu nama swaha”.

Puja Tepung Tawar Segau

“Om, sajnana asta shastra (Om Namo Narayanaya)
Mpu sarining wisesa, tepungtawar
Amunahaken, segau anglusuraken sakwehing
Sebel kandel lararoga bhaktanmu”.

Mangisuh-Isuhin

“Om, Sanghyang taya tan panetra, tan pacangkem, tanpa irung, tanpa karna,
Sanghyang Taya sira jati nirmalaangisuh isuhi,
umilangaken sarwa Kala Bhuta Dengen ring raga sharirane sianu,
sah sira ring kulit, ring daging, ring balung ring sumsum.
Mantuk sira ring enggonannya soang-soang.
Om, Ung Ang Mang, Siwa Namaya Swaha”.

Mabeya Kaon

“Om, antiganing sawung pangawak Sanghyang Galacandu,
Sagilingan pangilangan mala, kalisakena lara roga, papa patakane sianu kabeh.
Om, sat osat namah, Om, bang Bamadewa ya namah,
Om, Dewa Bhayu angiberaken lararoga lara wigna papa klesana sianu,
Om, Shri ya namu namah swaha”.

Nebusin

“Om, purna cacandra, purna bhayu den kadi langgenging surya candra,
Mangkana tetep pagehing bhayu pramanane sianu ring raga shariranira,
Hana kenabhoga, ratna kencana.
Om, sah osat ya namah swaha”.

Ngastawa Genta

“Om, Om kara Sadasiwa sthah, jagatnatha hitan karah,
Abhiwada-wada niyah, genta sabdhah prakasyate.
Genta sabdhah maha srestah, Om karam pari kirtitah,
Candrardha bindu nadantam, sphulingga Siwa tattwaca.
Om, gentayur pujyate dewah, abhawya-bhawya karmasu,
Waradah labdha sandheyah, wara siddhir nih samsayam”.

Nurunang Dewa

Raris nurunang Dewa Bhatara mangda rauh ring jaba: iki ature sarauhe ring Pangubengan ring jaba.

“Om, pakulun paduka Dewa Sanghyang Brahma,
Manusan paduka Dewa Sanghyang, anguntap anuhur Paduka,
Serdah Paduka Sanghyang malinggih ring Kahyangan Agung,
Katuran pujawali, sinarengan ring padha Dewa Bhatara kinabehan.
Om, siddhir astu ya namah swaha”.

Maseha Saha Genta

“Om, Paduka Dewa Sasuhunan Agung,
malinggih ring Jambhudwipa ring pucaking Giri Kencana Manik,
tumurun maring Bali, malinggih ring Gunung Agung, Gunung Batur
mangke tumurun ring kahyangan iki, serdah Paduka Dewa Sesuhunan,
asung ageng rena pangampura, manusanira angaturang sarining canang,
muang sarining tahun, serdah Paduka Bhatara anodiani ring pujawali,
aturan manusan Dewa Bhatara ring mercapadha.
Mangke ta manusan Dewa Bhatara anedha banyu pawitra,
Toya amerta metu saking pradhana purushan Dewa Bhatara,
maka uriping bhuwana kabeh’ angilangaken lara wigna,
papa patakaning janma manusa kabeh,
muang saluiring dashamalaning janma manusa,
kalukat dening toya amerta kaluarana dening Paduka Dewa Bhatara pakulun,
Om, siddhir astu nama Siwaya”.


Sumber

Kusuma Dewa & Sangkul Putih

Sri Reshi Anandakusuma, 1973 dan I Made Gambar, 1987Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga