Sangkul Putih dan Kusumdewa untuk Pemangku


Ong Isuare Ume dewisce, mahesore Laksemi dewi,
Berahme Saressuwati dewi, Ruderani Santani dewi,
Mahadewe Sanci dewi, Sangkare Warahi dewi,
Wisnu betari Seri dewi, Sambu dewe Ume dewi,
Siwe ditiye Candre dewi, Sunie Siwate nujinam,
Arde nare suari lingam, arcane ye namu namah suahe.

Ong Isuare bajrastah, dupe geniye mahesore,
Daksine Berahme dandastre, naritie rudre moksalam,
Pascime Mahedewe pase, baye biye angkus Sangkare,
Utare Wisnu cakerastaa, ersanie Sambu teri sule,
Madie pade Siwe padme, adah SadeSadesiwesiwe cakre,
Urdah Peramesiwe duaje akase Guru teri sule.

Raris mangemijilang, serauhe ide betare ring beji, aturang pesucian, kadi care-care sepali-paline, sapecaraning pangresikan.

Ong Sang tabeye name siweye, pukulun pade betare same daye siniwi,
make panguluning jane pade, ulun angaturaken pangresikan
make pasucian betare suang-suang, masedane catur kumbe,
muang cengkir catur warne lawan kakosok kakerik jamas,
padiusan betare sakti, Ong sidi rastu tatastu ye namah suahe.

Rarisang margiang pangeresikane mangeresikin ngaturang lis.

Ong pukulun pengedeganing janur kuning,
Siwe rininggitang guru, turun utusan yang betare dewe,
Kelabetaning sarwe dewate mangilangaken male,
Pape petake, geleh sariranire, ong sidi rastu name Siweye.

Mangosokang lis.

Ong pakulun mangadeg sire janur kuning,
Tumurun betare Siwe, angadegaken lis busung
Mereke ringgit, winastu denire betare Siwe,
Maotan sarwaning laluwes, maweh ratne komale winten,
Mawat mas tan petune, yate anggoni ulun
Angiliraken leteh-leteh kasude denire betare Siwe,
Wastu pari purneye namah suahe.

Mengisuh-isuhin.

Ong Sang Hyang Taye tan panetre,
Tan pecangkem, tan peirung, tan pekarne,
Sang Hyang Taye sire jati suci nirmale,
Angisuh-isuhin umilangaken sarwe kale bute dengen,
Ring rage walunane sianu, sah sire ring kulit,
Ring daging, ring balung, ring sumsum,
mantukje kite ring janur jipang,
cempadi keling sabrang melayu,
Ong Ang Mang name siweye suahe.

Mabiye kawon, usapin taluh ayam rumuhun.

Ong antiganing sawing pengawah Sang Hyang gale candu,
Sagilingan pangilangan male,
Kalisekane lare roge, male pape petakane sianu kabeh,
Ong sah osat namah, ong betare Bayu ngiberaken lare roge,
Lare wigene pape kelisane sianu,
Ong seriye namu namah suahe.

Nebusin.

Ong purne candre, purne bayu,
den kadi langgenganing Surye-Candre,
Mangkane tate pagehing peremananire sianu,
Ring rage waluanire, ane kene pale boge,
Anganti-anti sabde rahayu amanuhaken ratne kencane,
Ong sah osat ye namah suahe.

Ngaturang betare ajaye-jaye tirthe, make pemarisude aturan bebanten sami.

Ong tirtheyem tirthe pawitram, gangge ranu teje banam,
Sude dewe paseriram, sarwe karye peretistanam.
Ong Peramesiwe tirtheye namah suahe.

Ngaturang betare kukus arum.

Ong Hyang Hyang Hyang sude pari sudeye namah suahe.
Ong Ang Brahme sude parisudeye namah suahe.

Ngastawe tirthe kukuluh saking luhur ring betare.

Ong serdah betare Siwe, muncar mukti sakti,
Anibakan tirthe amerte kamendalu winadahan kendi manik,
Make sudaning buane kabeh, make uriping buane kabeh,
Make uriping buane agung alit, angeluarane ujar ale tuju
Teluh taranjane, desti wong pare karse,
Peresame kalebur denire betare Siwe murti sakti,
Sinirataning tirthe muncar-muncrat, ngilangken dasemale,
Pape petake, kalesaning janme manuse ring rat buane kabeh,
Muksah ilang kelamukan dening tirthan nire betare Siwe murti,
Ong sidi rastu ye namah suahe.

Ngastawe Sang Hyang Ongkare merthe umungguh ring tirthe.

Ong mang Perame Siwe amerthe ye namu namah suahe.

Iki soene nunas tirthe ke gunung agung, uncarakene ping tige.

Ong asung serdah betare sakti pukulun
Malinggih ring gunung agung, gunung lebah,
Betare sami ngamijilang tirthe pabersihan danu trebesan,
Telage waje pengelukatan gunung manik tagel siku,
Ring segare, paduke betare angelukat angalebur male,
Aturaning janme manuse ring lemah,keraraban,
Akerameyan ring kayangan sakti, muksah ilang
Mampeh maring wetan kidul kulon,
Maring lor madie, tumibe katengahing samudre majeliam,
Wastu sidi rastu ye namah suahe.


Sumber

Kusuma Dewa & Sangkul Putih

Sri Reshi Anandakusuma, 1973 dan I Made Gambar, 1987Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga