Sangkul Putih dan Kusumdewa untuk Pemangku


Rarisang masirat tirthe ping pitu, ngaturang rayunan perankatan.

Ong buktiantu sarwe to dewe, buktiantu Seri lokantate
Sangganah separi warah sewarge sade sidesah,
Ong dewe betare laksaneye namah suahe,
Ong dewe trepti laksane ye namah suahe.

Muah ngaturang panga inamksame ring betare sami.

Ong kesame suamem mahe dewe, sarwe perani itang karah,
Mamoce sarwe pape biyah paleye Sadesiwe,
Papoham pape karmaham, pape atme pape sambawah,
Terahimam kene cidmame raksantu,
Kesantewiye kayike dosah, tat paremadam kesame suamem,
Inak saram hine padam, hine mantram tata iwance,
Ine bokti hine Widi, Sadesiwe namastute.
Ong mantre inam keriye inam bokti ide Mahedewe
Yat pujitam maye dewe, pari purne metades tume.

Wus mangkane raris ngaturang pajaye-jaye piodalan ring betare sami.

Ong dirge ayur bale werdi sakti keranam
Meretiyun jaye sasuatam, roge dikseyekuste duste,
Kalusan candre perabe basuaram, suetambaru arniko pari gatam,
Dewanura pujitnam, mertiyu kerode bale mahe kertam,
Karwaro rene perabe, tuam weredayam wande
Saktine bakti kerte wimuktah keranam,
Wiarang jagat deranam, Ong Surye candre ye namah,
Ong Ang Ung Mang Saresuati amerthe biyo namah.

Ngantebang bebangkit

Ong Durge bucarye namah suahe,
Ong Kale bucarye namah suahe,
Ong Bute bucarye namah suahe,
Sang Derombo mohe amangane sire ring pejagalan,
Sang Kale wisaye amangane sire ring pajuden,
Sang ngadang amangane sire ring dalam agung,
Sang Kale katung amangane sire ring pasar amukti ye sari,
Mantuk sire ring rage walunaning ulun,
Atulunge sire den rahayu,
Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang,
Yang Ang Ung Mang.

Magelar sange.

Pukulun sire Sang Bute dengen, ingon-ingon Betare pasupati,
Sire Sang Bute dang dang, sang bute berahme,
Sang bute putih bute janggitan aran sire,
Sang bute bang, bute langkir aran sire,
Sang bute kuning bute lembu kania aran sire,
Sang bute ireng bute karune aran sire,
Sire sang angilingakene bute sange,
Iki mono make buktinire sege sewakul ulam karangan,
Balung gagending inucupan antiganing sawung anyar,
Sajeng saguci, enak pade amukti yase risire suang-suang,
Manawi wenten kirang wenten luwut,
Punike panuwutnie jinah satak lime likur,
Sampun tan ane serdah,
Sinampure sire ring sang aderuwe karye ayu
Asunganete suke Sadie rahayu paripurneye.

Malih pengastawenia.

Ong kesame suamam Mahedewe, sarwe perani itangkarak,
Mamoco sarwe bute biyah menadi yang namah suahe.
Ong same seaste mahe dewi, berawi perete basini,
Bagewatie tuhe tasiye, Durge deweye tuhe tasiye.
Sekalam niskalam matuam, rodratam samie derayet,
Tasiyewe tusiye durge, bage watie ye namu namah.

Maktiang bebangkit muang gelar sange.

Ong buktiantu Durge betare, buktiantu kale wewaca,
Buktiantu sarwe butanam, buktiantu pesaca sanggiam,
Ong serdat serdat robye namah.
Ong amerthe angge robye namah,
Ong erih kecarik caruke robyo namah suahe,
Raris tabuhin arak, berem, tuak, yeh.

Ngaturang peras ring betare sami, make sidaning karye.

Ongkare muktiayet, sarwe peras peresidam sudeye namah suahe.
Ang Ung Mang Ong sade peras sude jenyanam,
Sarwe miket matueye nitiam Ang Ah.

Masegeh agung.

Ong Sang Hyang Puru Sangkare anugrahan ring sang kale sakti,
Sang Hyang Ludre anugrahan ring sang kale wisese,
Ong Sang Hyang Durge dewe anugrahe ring sang kale dengen agung,
Among-among betare,iki manusanire aweh saji ring watek kale,
Asing kirang asing luput, iki jinah satak selawe, angger atuku ring pasar agung,
Pilih kabelanire Ong kale bute bukti ye namah suahe.

Wus mangkane rarisang mape ngeluaran yadin mangelukar.

Pukulun angadege betare Hyang Wisnu aluaran
Sakuwehing dewe betare ring kayangan,
Ong dewe sampurne ye namah.
Ong sarwe kelese somie ye namah.

Nibakang tirthe, nyiratang kasiwe duare ping tige.

Ong, Ang Berahme amerthe ye namah,
Ong, Ung Wisnu amerthe ye namah,
Ong, Mang Isuare amerthe ye namah.

Nginum tirthe ping tige.

Ong Siwe amerthe ye namah,
Ong Sadesiwe amerthe ye namah,
Ong Peramesiwe amerthe ye namah.

Ngeraupang tirthe ping tige.

Ong, Ong Sarire paripurne ye namah,
Ang Ung Mang gangge amerthe sariram
Sudeperamam toye ye namah,
Ong Ang same-same sampurnaye namah.

Nyiratang tirthe keragane apisan.

Ong Atme rage sarire parisudemam suahe.

Masekar :

Ong Kasume yude dijaye namah suahe.

Telas mngkane, iki pidarte ilingakene, yan sampun wuse angaturaken piyodalan, angebakti rumuhun ring sanggar Surye, sampun wusan pade angebakti raris ngaturang pakenak, papendetan, sawusane mapependetan, raris masegeh agung, magelar sange.

Punike ilen-ilen mengastiti dewe, mapiodalan wenang make gagelaran kipemangku gede, sane sampun puput mawinten, nunas panugerahan ring ide pedande linuwih, guru Isuare, mangde tan sisip kipemangku manguncarang puje linggening kesume dewe, kipemangku wenang abusane sarwe petak, muang tatkale mapuje ngagem gente lamakene side manguhe suati tesire.


Sumber

Kusuma Dewa & Sangkul Putih

Sri Reshi Anandakusuma, 1973 dan I Made Gambar, 1987Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga