Kanda Pat (Catur Sanak), Kekuatan Antagonis pada Manusia


 

Suksmaning (Inti Ajaran) Kanda Pat

Suksman sang hyang panca mahabuta

Ih anggapati : wetu sakeng papusuh terus ke netra malinggih mareng purwa
Ih prajapati : wetu sakeng hati terus ke karna malinggih mareng daksina
Ih banaspati : wetu sakeng ungsilan terus ke hirung malinggih mareng pascima
Ih banaspatiraja : wetu sakeng ampru terus ke cangkemmalinggih mareng uttara
Ih butadengen : wetu sakeng bungkahing hati terus ke siwadwara malinggih mareng madya

Mapinunas ring catur sanak

Ih, Ah, Eh, Uh, sang catur sanak, anggapati, prajapati, banaspati, banaspatiraja, butadengen,
Aja sira lali asanak lawan ingsun,
Apan ingsun tan lali astiti bakti ring sira,
Paweha ingsun waranugraha,
Asing wenten pinunas ingsun mangda kasidan,
Ingsun nunas ……

Wus ngawetuang elingakena pamulihaniya, iki pamulihaniya, yen tan samangkana ngelayung raganta, apan sang hyang urip kari ring jaba.

Ih anggapati : manjing maring netra malinggih mareng papusuh, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
Ih prajapati : manjing maring karna malinggih mareng hati, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
Ih banaspati : manjing maring hirung malinggih mareng ungsilan, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
Ih banaspatiraja : manjing maring cangkem malinggih mareng ampru, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
Ih butadengen : manjing maring siwadwara malinggih mareng bungkahing hati, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.

Ih, Ah, Eh, Uh, sang catur sanak, raksanen ingsun, kemit rahina wengi,
atangi muwang aturu,
yan hana sarwa hala tunimba ring awak sariran ingsun tulakang,
wangsulakena den adoh,
ong ang ung mang, surup surup surup.

Yogan sanak panca mahabuta sane ngeranjing ring yoga mandara

Ih butadengen : wetu sakeng bungkahing hati terus ke siwadwara manjing mareng netra malinggih mareng papusuh.
Ih prajapati : wetu sakeng hati terus ke karna manjing mareng cangkem malinggih mareng ampru.
Ih banaspati : wetu sakeng ungsilan terus ke hirung manjing mareng cangkem malinggih mareng ampru.
Ih banaspatiraja : wetu sakeng ampru terus ke cangkem manjing mareng netra malinggih mareng papusuh.

“ wetu geni sabuana angebeking buana sariranta”

Suksman sanak manusa

i ratu ngurah tangkeb langit : wetu sakeng toya terus ke kulit malinggih mareng purwa
i ratu ngurah wayan teba : wetu sakeng rah terus ke daging malinggih mareng daksina
I ratu ngurah made jelawung : wetu sakeng ari-ari terus ke bulu malinggih mareng pascima
I ratu ngurah nyoman Sakti Pengadangan : wetu sakeng urat terus ke balung malinggih mareng sakti pangadangan uttara
I ratu ngurah ketut petung : wetu sakeng madyaning hati terus ke siwadwara malinggih mareng madya.

Mapinunas ring sanak manusa

i ratu ngurah tangkeb langit, i ratu ngurah wayan teba, I ratu ngurah made jelawung, I ratu ngurah nyoman Sakti Pengadangan, I ratu ngurah ketut petung
Aja sira lali asanak lawan hulun,
Apan hulun tan lali astiti bakti ring sira,
Paweha ingsun waranugraha,
Asing wenten pinunas hulun mangda kasidan,
Hulun nunas ……………………………………….

Wus ngawetuang elingakena pamulihaniya, iki pemasukanniya, yen tan samangkana ngelayung raganta, apan sang hyang urip kari ring jaba.

i ratu ngurah tangkeb langit : manjing maring kulit malinggih mareng toya, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
i ratu ngurah wayan teba : manjing maring daging malinggih mareng rah, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
I ratu ngurah made jelawung : manjing maring bulu malinggih mareng ari-ari, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
I ratu ngurah nyoman sakti pengadangan: manjing maring balung malinggih mareng urat, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
I ratu ngurah ketut petung : manjing maring siwadwara malinggih mareng madyaning hati, jumenek sira malinggih, raksa ragan ingsun.
ong sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang, ang ah, surup surup surup, ong nama siwaya”
I ratu ngurah ketut petung : wetu sakeng sumsum terus ke siwadwara manjing mareng kulit malinggih mareng toya
I ratu ngurah made jelawung : wetu sakeng ari-ari terus ke bulu manjing mareng walung malinggih mareng urat
I ratu ngurah nyoman sakti pengadangan: wetu sakeng urat terus ke walung manjing mareng kulit malinggih mareng toyah
i ratu ngurah wayan teba : wetu sakeng rah terus ke daging manjing mareng walung malinggih mareng urat

SUKSMAN SANG HYANG PANCA DEWATA

Mang sang hyang Iswara : wetu sakeng papusuh terus ke netra malinggih mareng purwa
Ang sang hyang Brahma : wetu sakeng hati terus ke karna malinggih mareng daksina
Ong sang hyang Mahadewa : wetu sakeng ungsilan terus ke hirung malinggih mareng pascima
Ung sang hyang Wisnu : wetu sakeng ampru terus ke cangkem malinggih mareng uttara
Yang sang hyang Siwa : wetu sakeng bungkahing hati terus ke siwadwara malinggih mareng madya

MAPINUNAS RING SANAK PANCA DEWATA

om Mang Ang Ong Ung Yang, sang hyang Iswara, sang hyang Brahma, sang hyang Mahadewa, sang hyang Wisnu, sang hyang Siwa,
Tabe tabe pang tan keneng raja panulah’
Aja sira Paduka Betara lali asanak ring manusanira pakulun ,
Apan manusanira pakulun tan lali astiti bakti ring Paduka betara,
Paweha manusanira asung kerta waranugraha,
Asing wenten pinunas manusanira pakulun mangda kasidan,
Manusanira pakulun nunas…………………………….

Wus ngamijilang helingakena pamulihaniya, yen tan samangkana ngelayung raganta, apan sang hyang urip kari ring jaba. iki pamasukanniya
Mang sang hyang Iswara : manjing maring netra maliga mareng papusuh, jumenek sira malingga mareng sarira hening.
Ang sang hyang Brahma : manjing maring karna maliga mareng hati, jumenek sira malingga mareng sarira hening
Ong sang hyang Mahadewa : manjing maring hirung maliga mareng ungsilan, jumenek sira malingga mareng sarira hening
Ung sang hyang Wisnu : manjing maring cangkem maliga mareng ampru, jumenek sira malingga mareng sarira hening
Yang sang hyang Siwa : manjing maring siwadwara maliga mareng tungtunging hati, jumenek sira malingga mareng sarira hening tan pateleteh.
“ ONG MANG ANG ONG UNG YANG,ANG UANG MANG,SURUP, SURUP,SURUP “
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Dapatkan Dalam Versi Cetak
Baca Juga