Tattwa / Tutur Candrabherawa dengan Yudistira


Upéṭaḥ Bhīma vacasyat

Linganya: “Singgih Mahārajā Bhīma, kami maka ngaran Brahmā, aringku maka ngaran Wiṣṇu, cāraka nira Śri Candrabherawa, sang anāma Bhaṭāra Guru, sira sang amutěrang Déwāntara nāgara awātara nira Bhaṭāra catur Daśa Manu, Śri Swayambhuwamanu kula nira ngūni. Kunang patakwan ra Narārya Bhīma, ri wangśa mami, wangśa Pārya kula mani kabéh, hana ngké sapasuk ing Déwāntara nāgara”. Mangkana ling Si Brahmā. Misinggih arinya Si Wiṣṇu.

Téna Bhīma viramanti.

Kéměngan swacitta narārya Bhīma, ling nira: “Arah kita Brahmā Wiṣṇu tan. Wěruh kami ri ujar ta, wangśa paran sinanggah ta wangśa Pārya, Brāhmaṇa, Ksatriya, Wéśya, Śudra”.

Brahmā vacastuté tasmāt.

Ling Si Brahmā: “Taha yan mangkana kadi ling ts Narārya Bhīma, angapa kalinganya, swatahangkwa lingata, kami maka wěnanganya, Brāhmaṇa kami, Kṣatriya kami, Wéṣya kami, Śudra kami, mangkana kalinganya Bhīma”.

Nabhaścan sandi svarataścaḥ

Ling Sang Bhīma: “Měně-měně kamung Brahmā Wiṣṇu, angapa jātinya ingké, tan hana wwang āgama Catur Wangśa hanéng Déwāntara Nāgara, mingsor nira Śri Candrabherawa”.

Brahmāśca vaca gaśati

Ling Si Brahmā: “Adé patakwan ta Bhīma, hana ngké Catur Wangśa, ndya Catur Wangśa, swatahangkwa linganta, kunang Sang Brāhmaṇa i ngké, sang wruh ri kalinganing aji Brāhmaṇa tattwa, wruh ri tuwěk ing pūja mantra, mwang ring twas ning sapta gāngga, katěkéng mūdranya, saprakāra, tan harěpéng rabi larangan, tan kataman wyawahāra harika, tan mrěsawāda, tan piśunya, tan cédāngga, tan harěp ing tohtoha, Dharma śāstra juga guṇita  nira sāri-sāri, amangan sarwa śuci, tan pūji ring awak, yéka Brāhmaṇa jāti ngarananya.

Kunang Sang Mākṣatriya I ngké, sang wruhéng ratu śāana, mwang aṣṭéśwaryya nglarakěnang catur daśa upaya, anurāga sira ring rāt, wruh ri kalingan ing catur wangśa, utsaha mahaywa bhuwana, supékṣa ring pañca drěta, těgěg madana punya, wruh anibakěn daṇḍa nīti, tan patikutu ring adharma, satya ring kāya wacana, tan bhita ring śatru śakti, wruh angulani wadwa, mawělas ing kawělas arěp, tan amangan sarwa bhakṣa, tan arěp arabi.

Larangan, anganggo kalingan ing aji, amarahakěn dharma ayi ring rāt, yéka kṣatriya jāti ngaran nira. Kunang sang mūrtining Wéṣya, masabha parama gaga sawah, wruh ring yuṣya ning phala bungkah phala gantung, nitya sangūtpati amrěta ning nāgara, wruha ring salah kěnaning dana punya, satya bhakti ring sang dwijāti, ndya dwijāti ngaranya, sang brāhmana mwang sang Kṣatriya, wruh amarahakěna  bhāsa  masora  luhur,  wruh  ri  sotaning  rāt,  rěmbět  garyang ing prěthiwi, wruh ring pasurup-pasurup ing pantun, ya téka dharmaning wéṣya jāti ngaranya.

Kunang lakṣaṇa ning śudra, wěnang akarya wikraya, kraya wikraya ngaranya mangadol awěli, adagang alayar, mahawan bahitra, magawé mūlya ning jagat, ngutpati upabhoga ning jagat, uphaboga ngaranya, sarwa panganggé mwang wastrādi, někakěni kang dūra déśa, ngadohakěn ikang aparěk, saha bhakti ring sang Tri wangśa, wěnang pinaka cara nira sang prabu, samangkana dharmaning śudra jāti ngaranya.

Kunang kami si Brahmā, mwang aring si wiṣṇu, apan wruh ri kalingan ing kṣatriya, nawanatya, mwang mantri śāsana, wruh kami mangayapi tuhan, taṇda mantri pinaka wangḍa mami,. Adyapi tustus ing Brahmaṇa śakti mūlanya ngūni, amogha tan wruh sira ri kalingan ning brāmaṇa, dudu sira brāmaṇa linging aji. Adyapi sang Māhakṣatriya, tutus ning ratu śakti sira ngūni, yan tan wruh sira ri kalingan ing kṣtriya, dudu sang Kṣatriya ling ing aji. Mangkana kita Sang Nararya Bhīma”.

sparśakaḥ tanūjé dinaḥ, tévyah amaṃ pariyanti, kénaścit paṇḍitah śitaṃ, pratipah śruti caranti.

Mapěgěg swacitta sang Wrěkodhaa, tinukěl-nukělnyéng hati, salah  kěna ning ujar, hana malang mujurnya makwéh, tan wruh Sang Bhīma, amarahakěn wuwus, kasěngkwan angěn-angěn nira.

Ling nira: “ Lan kita Brahmā, Wiṣṇu, atěrakěn kami maréng tuhan ta, I śrī Nātha Bhérawa, sangkayan malawas kami harěp wruh ring tuhan ta, yangdé wruh kami ri swadarma nira”.

Mangkana Ling Sang Wrěkodhara. Misinggih pwa Si Brahmā Wiṣṇu, tandwa lumaku sangtigang wwang. Irika Sang Bāyusuta maspadakěn tinghal nira, sakandha-kandha ning pomahan ing wwang, tan hana hūrya ning  Sanggar Děngěn, mwang śaḍ Kahyangan.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga