Tattwa / Tutur Candrabherawa dengan Yudistira


Lawan muwah hana pūrwa dharma śāsana winawan  nira,  kaniścayan dé nira, pasung ira kaki Bhaṭāra Yama ngūni ri sira, sakéng nīti Bhaṭāra Mahādéwa, inajöngan dé sang Nawa Déwata kabéh, mwang ṛṣi Déwa Gaṇdarwa, lawan catur lokapala, ndan sāmpun sinakséénan dé Sang Hyang Sūrya Candra, rěstya ning āgama Tri Kāya Pariśuddha ngaranya, lwir sokta ning aji, somah-somah ikang wwang, kinéna agawé sanggar děngěn, kabuyutan, mwang ṣaḍ Kahyangan, sahöb ing déśa-déśa, mwang saligyana raré, mañuddhamala ning dumadi, mwah ring hatra parātra, winéh prětéka ning śawa, pañuddhamala ning ātma lěpaséng madhyapāda, mulih ri sangkanya nguni, maka ngūni dénya bhakti ring déwa, mwang bhūta tarpaṇa, pinūja dé sang Brāhmaṇa Catur Aśrama, sang pinaka purohita désang prabhū, rakwa sinanggah pañca yajña, karma saṇyasa ngaranya wanéh, samangkana ling ing pūrwa dharma śāsana”. Nahang ling sang Bāyusuta.

Dévāntara vaca śṛṣṭaḥ, Pralāpaṃ bhīmaté kaścit Nasitkalé śloka tévyaḥ, Duryodhanéccā śrayanté,

Mojar śrī Candrabhérawa: “Dhu Aum kita Narūrya Wrākodhara, kami pacarita ri kita, wruh kami ri sakta ning ujar ta, ngūni hana paminang śri Duryodhana ri kami, hanāpting ku ri dharma nin kṣatriya śura mahāratha, tan ahyun mami mapěrang lawan sang Pañca Pāṇḍawa, apan dharma juga giněgö mami, tan hana cihna mami manglaré sang nātha kalih, sang anāma Kṛṣṇa, Yudhiṣṭira.

Pira kunang wwang akarya wikarya sakangké maréng dwārawati, sakéng Dwārawati parangké, swaguṇa ning tambang layarana ngaranya, tan hana ngawěraṇa, adyapi wwang mami maréng Dwārawati, tan hana śrī Kṛṣṇa mangěwara lakunya, ndya don mami manglara ri sira”.

Upataḥ vacté taśmin.

“Kunang mangké, warah ta ri kami, wruh kami ri mūla ning āgama, Tri Kāya Parisuddha, padhāhyun ira Sang Hyang Mahādéwa, pahöman nira ring argha, kélaśa ngūni, mwang déwata kabéh, mangké sāmpun winéh kakan ta Sang Yudhiṣṭira, winyapakéng madhyapāda, tinūt ing wwang sahöb ing Bhāratawarṣa, don ikang wwang śighra manūt majrih ri sang nātha kalih, apan sira mahāśakti, ikang wwang tumūt, tan wruh ring kalingan ing dharma ṣanyasa, ri prakrěti ning wwang aněmbah arca, kabuyutan, kéwalya sumbah-sumbah juga tékang wwang, asing tan manūt ri gati mangkana, gawénan swakriya bhaya, tiniban daṇḍa nīti dé sang prabhū, ndan sira sang manūtakěn maněmbah arca prasadha, tan wruh ri kalingan ing ṣaḍ Kahyangan hanéng śarīra, tan wruh ri mūla ning sěmbah, tan wruh ri tungtung ing sěmbah, syapa sang siněmbah, syapa sang aněmbah, apan swajātinya tan hana déwa hanéng prasadha, yadyapi ring méru,  kabuyutan kunang, réh swajātinya sūnya, gawénan prělingga arca, cinitra rūpa ning déwa, déning taru candana, gawénan bantěn, těngětan ring wwang akwéh, yan cuntaka pamongmongnya hěněng tang prasadha, tan hanang déwa sabda, dén gawénan bantěn, yan hěněngan katěkang kawěkas, tan hana déwa kuru tanpa bantěn, adyapi tan Bhūta Yajña, ingké ring déwāntara, tan tahu hanang pracaru, syapa hana mamanggih wangké ning Bhūta kala, pějah tan pamangan caru, muwah liyatan tikang arca tan pabantěn, těhěr rūpanya kadi ngūni, yan amétěn gutukan maréng sukět, tan hana sapayanya, apan wruh dawak ngaranya, takutan pwa gawéné dawak, magawé kwéhan ing swakārya, tan hana phala bhūkti tiněmu, lawan wanéh, kinon ta ikang wwang mayajña, dénya tělas mūlyanya, riněbut ing wwang akwéh, liyan pinaka dakṣiṇa ri sang amūja, sěngguhan ta mātūran ring Widdhi, sira   Sang  Hyang  Widhi   tan   wruh   amangan   bantěn,   katěkan   ri   putus ing swakāryanya, tan hana Widhi těkānganugrahé sira sang huwus mayajña, sakṣat kěna kriya bhéda mūlya ning wwang mangkanabalikan yan harěp maněmbah kayu-kayu, apan ikang Sanggar Arca sarwa taru, rahayu hanéng tuwuhanya sěmbahěn, tan magawé durlaban ingiḍěp, mangkana ta sang Wrěkodhara, kami tan harěp tinūt ing wwang mudha, pati bantěn-bantěnin, pati sěmbah-sěmbahan, kami tan ajrih ing wwang mahāśakti, kami tan wanya ri Sang Kṛṣṇa Yudhīṣṭira, yan sira ngruhuni krodha ri kami, kami tan harěp mundura, kṣatriya jāti kami, yan Si Bhīma turung wruh ri swadharma mami, ndan tibakěn krūra ning gadan ta, apan swajāti ning dharma ngaranya, tan masoré krūra rūpa, kami duga-duga ri kita Bhīma, didiné kita wruha, bhasminěn kami tan kahanan gěsěng, lěbokan kami ri tělěng ing samudra, tan kumělěma, pěṇḍěman ta kami tan awuk, tiněwěkan kami tan kakanin, iwruha kita narārya Wrěkodhara, warahakěna ri kakan ta sang śrī Yudhīṣṭira”.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga