Tattwa / Tutur Candrabherawa dengan Yudistira


Mojar Bhīma: “Lah kita Brahmā Wiṣṇu, sambya lumaku, aparan kojar ing āgaman tan hakéngké, sahöb ing bhumi Déwāntara samūha, warahakěna ri kami”.

Sumahur Si Wiṣṇu: “Singgih Mahāraja Bhīma angaji pěgat ngaraning yaśa ngké ring Déwantara, ring pāgat ing warah, pěgat ing bantěn paryangan, donya tan hana Sanggah Děngěn, ring pomah ing wwang kaběh, sangké pawangun ira śri Candrabherawa, kéwala dharma juga giněgwan hanéng śarīra dawak, māryāguru, māryā śiṣya, māryā Déwa, māryā Bhūtakala, kéwalya manuṣa śakti ginělarnya ring śarīra, dé nikang parajana kabéh”. Mangkana Ling Si Wiṣṇu, hinaywan dé kaka nika Si Brahmā.

Udgataḥ Bhīma śaścaté, Patéyé végancédāni, Brāhmaśca kandamirājyé, Viśṇué Bhīma vivārjjitaḥ.

Byatītan lari nira sang Bhīma, dhatěng siréng pasök agön, tumama si Brahmā maréng jro kadhatwan, kari si Wiṣṇu mwang Sang Bhīma hané Wanguntur, kahadang śrī Candrabherawa śinéwa dé aṣṭa Déwantara. Dhatěng si Brahmā, agya angatūrakěn dūta nira śrī Hastinapati. Ling sang prabhū, kinon agya tumama ri sira. Wawang těkang cara si Brahmā, ngujarakěn Sang Bhīma, mwang Si Wiṣṇu. Śighra tumama dalěm kadhatwan, maněmbah Si Brahmā Wiṣṇu, ijöng ira Śrī Candrabherawa, Sang Anāma Bhaṭāra Guru.

Ling Śrī Candrabhérawa: “ Dhū kakingku kita Bhīmaséna, bhagé kamayangan kita dhatěng marangké, ngké-ngké kita alungguh ri samipa ning nghulun, hanéng singhāsana palungguhanta”.

Ling Sang Bhīma: “Singgih śrī Aji, ndah kṣantabyakěn kami dé Aji, těkwan těmbé dhatěng parangké”. Ling Sang Prabhū: “Ndah palungguha kita Bhīma”.

OṀ karaṃ pranukāré, Abhaḥ sthané patidvayam, Paścat catat déva patik,

Tulyaḥ aṣṭa déva sthitaḥ

awiwakṣitan pwa sira, prasamā ta tālungguh śrī Bhérawa mwang Sang Bhīma, hinayap ing taṇḍa mantrī nira, sang pinaka aṣṭa Déwata. Ling nira śrī Candrabhérawa: “Lahya kamu taṇḍa mantri makabéhan, kita īswara, Mahéswara, Brahmā, Rudra, Mahādéwa, śangkāra, wiṣṇu, śambhu, mwang Catur Lokapala, pañca ṛṣi, haywa wiṣmrěti, i pawěkas mami ri kita měné, apan candhya ning dwapara yuṣa ning rāt mangké,. Kunang yan hana ratu dharmā nurāga ring rāt, utsahéng aji, wruh ri saka dharma mamai, haywa kita sangśaya makabéhan, sākṣat tunggal paśarīra mami ri sira, haywa kita langghyana, maněmbah kita ri pāda pangkaja nira, sakojar nira tinūt, ndah yan hana ratu yukti mangkana, pinaka sopana mami mulihéng śūnya Bhawana, kaměnanya rakwa pinaka tuhan ta, yéki anak inghulun, strī paripūrṇéng hayu, sang anāma Dyah Ratna śaśangka,  ya pinaka tuhan ingwang, angadwa kasukṣma ning dharma śatra, sthiti bhakti kita ri sira, dadi swapitaning ratu wadhu, samangkana kita kabéh cihna ta dharma  satya ri kami, ndan ri kapějahan ta dlāha, wěnang sopacapan ri kami  muwah, masamprīti ri surālaya jěmah, éngětakěna pawěkas mami ri kita kabéh”.

Tattvājnānaṃ śarīrétu, Vaśanaṃ prāṇa bhujayét, Sapta gangga samudhavaḥ, Sapta bhūḥ guhya rocyaté.

“Kumwa tingkah ing aji bhuwana śarīra kawuhakěna  dénta, prasangkya ning sapta patāla ring śarīra, mwang sapta bhuwana, sapta parwata, sapta gangga, sapta sagara, saptāgni těkéng sapta śūnya, mwang hili ning nādhi kabéh, marmmanya magöng aděmit ikang prakaśéng śsrīra, sakrama ning  prāmaṇa, tigang puluh tiga, lwirnya: Si Praṇā, Apāna, Samāna, Udāna, Byāna, Nāga, Kurmara, Krěkara, Déwadātta, Danañjaya, Prapañcaka, Gandhari, Kowéra Baruṇa, Yéka Śaśiwa Pati Ning Bāyu, Muwah Cāranya, Indrapāna, Kumāra, Bhīma, Kasmaran, Nilañjar, Pitākāra, Bhérika, Mūrtika, Prakaśa, Angkāra, Kéśwarya, Utsaha, Nirmala, Hanuman, Sugriwa, Anggada, Nila, Jambawān, Makādinya Sang Bāyu, Masamāgama lawan Sang aṣṭami, strī nira, ika kawruhakěna sthananya, rowang swakāryanya sowang-sowang, ya hanéng śarīranta, ikang pramaṇa tunggal, amawa lara sapuluh sowang, ya kāraṇa ning wwang sanunggal, amawa lara tigang atus prasangkya, hanéng tutur bhuwana śarīra hulikan ta”.

Mangkana ling śrī Candrabhérawa. Maněmbah taṇḍa mantri nira kabéh.

Amaṃ Śri dévātaraśca, Ataḥ prakosantanaśca.

Muwah matanā śrī Déwāntara ri sang Wrěkodhara: “Lah ya kita Narārya Bhīmaséna, apa prayojanan ta ḍatang parangké, sagocara lawan inghulun, lah warahakěna duga-duga ri kami’.

Praṇata nujé vijnéyaḥ, Dūté samakyaté nariḥ.

Ling Sang Bhīma: “Sojar Śrī Nātha Bhérawa, kami pinaka dūta dé śrī Narārya Kṛṣṇa, mwang kakan inghulun śrī Yudhīṣṭira, sang pinaka nātha ning Bharatawarṣa maṇḍala, inudéśa kami anglawadi, ikang wwang salah ulah, sang sinanggah agamyāgama, sang agawé sanghara ning rāt, lawan manéh yan hana kadi kita prabhū, yan kirang rājya kunang, tan harěp, masamprītī sira, ri nāthang ku kalih, sang anāma Kṛṣṇa Yudhiṣṭira, hanāhyun ira angluruga nāgara nira, harěp anglapahakěna swadharma ning kṣatriya, mahyun malah-alahan pějahéng raṇāangga bhūmi.
Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

HALAMAN TERKAIT
Baca Juga